• Ungdomsmandat i högsta beslutande församlingen. Övre raden från vänster: Sakarias Waara, VK 1, Dan Westin, VK31, och Adam Tizirits, VK 9. I mellanraden från vänster: Felix Wahlström VK 10, Jona Eriksson, VK 2 samt Joel Larsson, nationellt ungdomsansvarig. Längst fram Albin Forsell, VK 31. Foto: Per Eklund

 


Sen en tid kan de olika verksamhetskretsarna skicka yngre medlemmar till Centrala representantskapet, CR, för att lära sig om vad som händer och hur beslut kommer till.

 

De har yttrande- och förslagsrätt, dock inte beslutsrätt.

Vid det senaste CR-mötet var de på bilden här ovanför närvarande på ungdomsmandat.

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se