• FOTO: TOMAS NYBERG

Den som skriker att SD visst är ett parti som står för jämlikhet, jämställdhet och demokrati som vi andra känner den, kan ju lyfta blicken från Avpixlat, Fria Tider och Flashback och kolla lite på verkligheten, skriver Johan Fredriksson.

Det finns inga måsten här i livet men ibland så behöver man göra ett val.
Upprördheten bland Sverigevänner och de som säger sig värna om demokratin är påtaglig när fackföreningar och organisationer fattar beslut som: Det som strider mot våra stadgar, policys och värderingar kan vi inte låta få utrymme att verka inom föreningen eller organisationen.

Det innebär att man kan utesluta aktiva personer inom SD, som samtidigt vill vara förtroendevalda i en förening som värnar om människors lika värde och demokrati. Vilket är naturligt. Det går liksom inte hand i hand.

Den som skriker att SD visst är ett parti som står för jämlikhet, jämställdhet och demokrati som vi andra känner den, kan ju lyfta blicken från Avpixlat, Fria Tider och Flashback och kolla lite på verkligheten. Eller åtminstone läsa partiets principprogram och kolla lite på de motioner som de har lagt i Riksdagen för behandling.

Vill man gå ytterligare ett steg så kan man ju kolla lite på vad personer som representerar SD säger i demokratiska forum så som kommunfullmäktige runt om i landet till exempel. Eller lyssna på vad högt uppsatta personer inom partiet säger på gator och torg och i media.

Sen ska vi inte prata om hur alla dessa valda representanter och deras följeslagare uttrycker sig i sociala medier. Det som sades bakom en anonymitet på smala forum tidigare, sägs helt öppet numera, överallt. Med namn, bild, åsikt och hela paketet. En del av dem blir uteslutna ur SD också, godtyckligt men ändå.

Sen kan man ju utesluta ett helt Ungdomsförbund om de inte röstar på de personer som Åkesson & Co vill att de ska rösta på. Så startar man ett nytt bara, med de personer som passar bättre…

Om man trots det fortfarande anser att SD är ett parti som alla andra och att deras representanter ska kunna verka i demokratiska föreningar med en värdegrund om jämställdhet och jämlikhet, så har man nog andra lite större problem att brottas med.

Som representant för SD måste man välja. Ska jag representera rasism, fascism och slåss för att vissa grupper i samhället ska förtryckas eller förvisas ur landet – eller ska jag representera den andra sidan.

Johan Fredriksson,
VK 10