Nu tar energibranschen ett gemensamt initiativ för säkrare jobb genom ett skräddarsytt material riktat till chefer, skyddsombud och nya medarbetare.

 
Energibranschen består i dag av en mängd olika typer av företag. De varierande uppdragen gör att också arbetsmiljön varierar. För att underlätta för hela branschen har utbildnings- och informationsmaterialet ”BAM – Bättre arbetsmiljö Energibranschen” tagits fram. Det ger en introduktion till arbetsmiljöarbete och tips på säkra arbetssätt.
– Många i branschen byter arbetsplats ofta och materialet kan bidra till att få den gemensamma säkerhetskulturen att leva överallt. Vi behöver samverka och prata öppet om de problem som finns så att vi kan fortsätta att förebygga risker, säger Sven Höckert, ombudsman på Elektrikerförbundet och en av dem som deltagit i arbetet med materialet.

 
För att göra materialet konkret, har fem fallbeskrivningar tagits fram. Fallen är beskrivningar av vardagsituationer i olika verksamheter, sedda utifrån ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv. De kan användas som diskussionsunderlag och lyfter frågor som Hur riskbedöms ensamarbete? och Hur förebyggs en fallolycka?.
– Jag är övertygad om att det nya utbildningsmaterialet kommer att ge våra befintliga och nyvalda skyddsombud bättre verktyg och större möjligheter att stärka upp arbetet kring arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor inom branschen, säger Christer Carlsson på Seko.

 
Tomas Torstensson, förhandlingschef på Energiföretagens arbetsgivareförening, EFA, understryker vikten av att materialet är branschanpassat och framtaget gemensamt av parterna.
– Det har varit viktigt att göra ett material som alla ska kunna känna igen sig i. Det ska kunna användas fritt av alla i branschen, som ett komplement till befintliga utbildningar eller som en introduktion i arbetsmiljö för nyanställda, säger Tomas Torstensson.
”BAM – Bättre arbetsmiljö Energibranschen” kan laddas ned kostnadsfritt från www.prevent.se/energi.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se