• Vägguttag och stickpropp av typ Perilex ska användas för spisar i Sverige. Det slår Elsäkerhetsverket fast i en ny författning

Då varje EU-land i viss mån har egna elsystem och standarder har Elsäkerhetsverket förtydligat vad som gäller för stickproppar och uttag i Sverige. Tre nya författningar har skrivits och sammanfattningsvis handlar det om att vår vanliga stickpropp inte förändras, men det tillkommer en ny europeisk lamppropp som ska ersätta vår svenska variant. Elsäkerhetsverket rekommenderar att redan nu välja de nya lamputtagen vid utökning av installationer då de gamla ska fasas ut.

– En annan viktig förändring som kan beröra många är att föreskrifterna nu ger tydliga besked om de stickproppar som sitter på spisar. Spisar ska ha 16A PERILEX-stickpropp eller också bör de vara utformade för fast installation, säger Katarina Olofsson, inspektör Elsäkerhetsverkets produktavdelning.

Jan-Erik Johansson