Regelverk och standarder kring energisnåla hus är ganska snårigt och det finns flera olika namn och mätmetoder. Passivhus ska inte heller förväxlas med dels så kallade lågenergibyggnader där branschen definierar en energiprestanda 25-50 procent bättre än Boverkets byggregler (BBR 20), och dels nollenergihus där kraven är likt passivhus, men fastigheten ska dessutom leverera lika mycket eller mer energi än som används.

Samtidigt arbetar nu Boverket med förslag om ytterligare skärpning av befintliga regelverk där standarder hela tiden närmar sig lågenergi- och passivhus standarder.

LÄS OCKSÅ:

Manschetten håller tätt i passivhus
Boverket vill skärpa svenska byggregler

Branschorganisationen Lågan, där bland annat Sveriges byggindustrier och Energimyndigheten ingår, samlar statistik på alla lågenergibyggnader, passivhus inräknat. Enligt dem har antalet byggda kvadratmeter ökat från cirka 25 000 kvm till nästan 2 miljoner kvm mellan åren 2004 och 2014.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

Lite fakta: Passivhus

– Sverige har två olika certifieringar för passivhus; En internationell, PID, samt en svensk variant, FEBY, som finns i två versioner, 09 och 12. Hårdast krav har den internationella följt av FEBY12 .
– I FEBY 12 är kravet på max energianvändning för värme, varmvatten och fastighetsenergi ca 55 kWH/ kvm per år (flerbostadshus).
– Värmeförlust max 15 W/ kvadratmeter mätt vid 21 grader Celsius inomhus när det är som kallast utomhus (-16 grader Alingsås, -28 Kiruna).
– Luftläckage max 0,3 liter per kvadratmeter/ sekund.
– Sveriges första passivhus byggdes 2001 i Lindås.
– Normalt kostar det 0-8% mer att bygga ett passivhus, beroende på materialval, jämfört med ett konventionellt hus.

Källa: Passivhuscentrum.se, FEBY12