• Många av de nyanlända flyktingarna har en bakgrund i energibranschen och skulle med ett snabbspår kunna komma in i det svenska arbetslivet.Foto: Tomas Nyberg.Ulf Carlsson Foto:

Inom kort kan ett snabbspår för nyanlända inom energibranschen vara i gång.
På Åsbro kursgård ska en första grupp få sina kunskaper validerade och få kompletterande utbildning.
– Det är bra. Det är en brist på montörer, säger Ulf Carlsson hos Elektrikerna.

 

 

Det är många av nyanlända flyktingar som har en bakgrund i el- och energibranschen.
För ett par månader sedan hade man lokaliserat 450 personer med bakgrund i energibranschen. Troligen har det kommit ett ytterligare antal sista tiden.
Samtidigt pågår planer att man med ett snabbspår ska få så många av de nyanlända i arbete så fot som möjligt.

 

 

Snabbspåret innebär att personer med en specifik utbildning kan få sin utbildning och kunskaper validerade. Det innebär att man ser över hur deras utbildning förhåller sig till svensk utbildning.
Därefter ska en kompletteringsutbildning kunna sättas in.
Man har träffats från de olika parterna för att diskutera detta. Det är Arbetsförmedlingen, Svensk energi, arbetsgivarorganisationen EFA samt fackorganisationerna Elektrikerna och Seko.
Arbetsförmedlingen har nu köpt upp utbildning för ett första gäng på Åsbro kursgård för att kolla vad de kan.
Sen väntar en kompletterande utbildning i det svenska regelverket och det svenska språket.
– Det här är bra. Arbetsgivare talar ofta om att det är en jättebrist på montörer. Det finns också ett stort investeringsbehov. Nätet blir äldre och äldre, säger Ulf Carlsson.

 

 

Vid många av de investeringar som görs på stamnätet, så är det utländska företag som vunnit upphandlingen.
Ulf Carlsson konstaterar också att det i många fall är så att det behövs en generationsväxling i branschen.
– Det är många av de nyanlända som har jättebra kompetens, Det här blir en utmaning för hela landet,
En liknande diskussion tas nu upp även på installationssidan, där de olika parterna träffas för att hitta vägar till ett snabbspår in i branschen.

 

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se