Ett EU-direktiv kräver att alla nya byggnader från och med år 2021 ska vara så kallade nära-nollenergihus. Vad nära noll innebär i verkligheten skiljer dock mellan länderna och det finns ingen klar siffra att förhålla sig till.
För svensk del kom Boverket i somras med sitt förslag om vilken energiprestanda som bör gälla här, och beräkningen görs på levererad (köpt) energi per kvadratmeter för värme/ kyla samt tappvarmvatten.
För Stockholm gäller 55 kWh/kvm/år för flerbostadshus och den siffran motsvarar förbrukningen i ett passivhus klimatzon 3 enligt certifieringskravet FEBY12.
Politiskt beslut om förslaget väntas sommaren 2016.
Källa: Boverket.se

 

LÄS MERA:

Manschetten håller tätt i passivhus
Snåriga regelverk men stadig ökning