• Elektrikernas ordförande Jonas Wallin uppmanade de förtroendevalda att bli bättre på att organisera, besöka fler arbetsplatser och bättre på att knyta elever till organisationen.Foto: Per Eklund Foto: Per Eklund

”Ut på arbetsplatserna och bevaka avtalen, åtgärda problemen och värva de oorganiserade.”
Det var Elektrikernas ordförande Jonas Wallins budskap när det centrala representantskapet samlades i Stockholm för att ta beslut inför framtiden.

 
I sitt inledningsanförande talade Wallin om situationen i Qatar inför fotbolls-VM, han talade om behovet av stöd till de flyktingar som flyr kriget och terrorn. Han kritiserade Sverigedemokraternas inställning.
– SD hatar facket och allt vi står för. De försöker splittra oss genom att ställa grupper inom vårt kollektiv emot varandra.

 

Wallin fortsatte med att tala om behovet av att regeringen borde satsa på rejäla investeringar i svensk infrastruktur och bostäder.
– Det satsas för lite resurser på fler jobb och för lite på att bygga och renovera bostäder. Regeringen har rätt inriktning och förmår inte lyfta varken socialdemokratin eller landet. Det är för lite av det mesta. För räddhågset och kameralt, sa han om det som han såg som alldeles för små satsningar.
Inför avtalsrörelsen konstaterade han att Svenskt näringsliv är mycket eniga och mycket offensiva. Han konstaterade också att tjänstemännen kunnat ta ut mycket mer löneutrymme jämfört med vad LO-kollektivet kunnat ta ut.
– Ytterst handlar allt om en bedömning vad LO-kollektivet kan ta ut ur produktionen. Vår bedömning är att vi har tagit ut för lite låtit företagen behålla för mycket.
Så kom han in på Elektrikerförbundet och uppmanade församlingen att man nu måste man ut på fler arbetsplatser.
– Vi behöver bli bättre på att organisera medlemmar. Vi behöver bli bättre på att besöka arbetsplatser och starta klubbar. Vi behöver bli bättre på att övertyga våra medlemmar om deras rättighet att tjäna bättre genom att jobba i vårt ackordssystem. Vi behöver bli bättre i vår kontakt med elever som utbildar sig till elektriker.
Han konstaterade att förbundet tappat var femte medlem på elva år, att det saknas fackliga kontakter på majoriteten av företagen, antalet förtroendevalda minskar och att antalet elevmedlemmar halverats på några år.

 

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se