Den svenska ekonomin befinner sig i en stark tillväxtfas. Kommande år får ekonomin dessutom en extra skjuts av flyktinginvandringen.

Samtidigt växer budgetunderskotten och arbetslösheten fastnar på en hög nivå. Inflationen stiger men når inte 2-procentsmålet, enligt Nordeas konjunkturrapport.
Enligt vår prognos ökar BNP med 3,5 procent både i år och nästa år. Svensk ekonomi är nu så stark att flaskhalsarna blir allt mer påtagliga. Bristen på kompetens gör att svensk ekonomi riskerar att slå i taket och att tillväxten därmed begränsas, säger Annika Winsth, chefekonom på Nordea.

Den kraftiga ökningen av antalet asylsökande lyfter BNP-tillväxten både 2016 och 2017. Det innebär bland annat högre offentlig konsumtion.
De ökade flyktingströmmarna lär ha stora effekter på arbetsmarknaden kommande år. Både arbetsutbud och arbetslöshet väntas stiga till följd av flyktinginvandringen, säger Annika Winsth.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se