• – Det här ska bli en intressant resa, säger Roland Alfredsson om arbetet i förhandlingsdelegationen för Installationsavtalet.Foto: Per Eklund Foto: Per Eklund

  • Foto: Per Eklund

  • Foto: Per Eklund

– Vi får inte tappa ackordskulturern.
Med den ansatsen går Roland Alfredsson in Elektrikerförbundets stora förhandlingsdelegation för Installationsavtalet.

Roland, som bor i en lite ort utanför Norrtälje jobbar på Bravida som installationselektriker. I ett tiotal år har han varit skyddsombud och klubbordförande på Bravida i Norrtälje.
Efter att ha jobbat med avtalsteckningar för El-ettan en tid, bytte han nyligen arbetsplats till Bravida i Danderyd.
Han är också ny i förhandlingsdelegationen för Installationsavtalet.
– Det här blir absolut roligt. Det ska bli intressant.
Kan det inte bli jobbigt? Du ska ta ett ansvar för hela Elektrikerförbundet?
– Så länge man står för vad man tycker, så ser jag det inte som jobbigt.
Det är fantastiskt bra med ett så starkt avtal som vi har.
Vad tycker du är viktigt i förhandlingsarbetet?
– Mycket är reglerat. Ackordsfrågorna tycker jag är viktiga. Vi får inte tappa ackordskulturen. Vi måste utbilda mer i cirklar. Vi skänker bort för mycket.