• Jonas Wallin, förbundsorförande Elektrikerförbundet och Urban Pettersson, förhandlingschef Elektrikerförbundet. Foto: Per Eklund

– Vi hade föredragit en LO-samordning. Men det har gått lätt att komma överens i 6F, eftersom vi var överens i LO innan samordningen föll.

Det säger Elektrikernas ordförande Jonas Wallin och förhandlingschefen Urban Pettersson.
LÄS MER: 6F och elektrikerna kräver 3,2 procent

LÄS MER: Eio ser 6F:s krav som oroande och oansvariga

Ni har kommit fram till en ett annat löneutrymme än industriförbunden. Hur har ni kommit dit?
– Vi har tittat på bedömningar av löneutrymme från olika håll. Både Riksbanken och Konjunkturinstitutet kommer fram till liknande löneutrymme som vi, mellan 3 och 3,5 procent. Vi respekterar industriförbundens bedömning, men vi menar att vår bedömning är motiverad och genomtänkt, säger Urban Pettersson.
Varför går ni in i det här samarbetet?
– Vi hade föredragit en LO-samordning. Det här är det näst bästa alternativet. Med samarbetet kan vi erbjuda varandra styrka. Det ser ut som en vanlig LO-samordning. Vi har alltid förhållit oss till andra.
Vill ni se det här som ett alternativt ”märke” i avtalsrörelsen?
– Det här är inte ett märke. Ska man ha ett märke måste det finnas en LO-samordning.
Vad förväntar ni för reaktion på det här?
– Det blir väl inga applåder från arbetsgivarna. Men vi förväntar att man ska respektera våra krav och ett bra grundarbete. Jag förväntar mig en seriös debatt runt våra krav, säger Urban Pettersson.
Det är inga precisa krav för elbranschen. Ska ni precisera dem?
– Vi ska komplettera och förbundsanpassa. Vi kommer att ha egna förbundskrav.
Några av kraven är mer inriktade på förbund som Fastighets och Seko. Vad har ni fått med för krav?
– Främst är det lönenivån, men också frågan om integriteten. Det gäller för oss också att hålla utvecklingen med hyvling och visstidsanställningar ifrån oss. Vi tar hellre striden åt någon annan, säger Jonas Wallin.
Elektrikerförbundet inleder förhandlingarna om Kraftavtalet i slutet av januari och förhandlingarna om Installationsavtalet i slutet av februari.
– Då kommer vi att lämna över våra egna krav, men även de här, säger Urban Pettersson.

Per Eklund