• Fem fackförbund går fram med gemensamma avtalskrav. Från vänster Janne Rydén, ordförande Seko, ekonomen Christer Persson, Jonas Wallin, ordförande Elektrikerna, Johan Lindholm, ordförande Byggnads, Mikael Johansson, ordförande Målarna och Magnus Pettersson, ordförande Fastighets.

Fackförbunden inom 6F går nu fram med en samordning och ställer gemensamma krav inför avtalsförhandlingarna. 
Nivåmässigt kräver de 3,2 procents löneökningar, minst 800 kronor, i ett ettårsavtal. 

LÄS MER: Eio ser 6F:s krav som oroande och oansvariga

LÄS MER: Vi hade föredragit en LO-samordning

– Vinstandelen har ökat på bekostnad av lönedelen. Det är alldeles uppenbart att det går att samordna rättvisa lönekrav och samtidigt ge företaget förutsättningar till att växa. Våra branscher går väldigt bra just nu, sa Byggnads ordförande Johan Lindholm.

De fem fackförbunden i 6F, Byggnads, Målarna, Elektrikern, Fastighets och Seko, samordnar sina förhandlingar genom ett beslut om sex punkter där de har gemensamma krav.
Förutom lönenivån, handlar samordningen om lägstalöner, nivån på övriga ersättningar, ökat skydd för arbetstagarnas integritet, begränsa visstidsanställningarna samt minska möjligheter att införa lägre tjänstgöringsgrad.

Bakom lönekraven presenterar 6F en utredning om ”Det samhällsekonomiska utrymmet”, skrivet av den tidigare LO-ekonomen Christer Persson.
– Svenska ekonomin är i en ganska stark återhämtningfas. Vi klarar inflationsmålet, sa Christer Persson, som menade att hans utredning visar på att det finns ett löneutrymme på 3-3,5 procent.

Nu ska alla de ingående förbunden formulera sina krav i respektive avtal.

Per Eklund

 

Kraven från 6F
• Löneökningar med minst 800 kronor per månad för heltidsanställd. Lägsta utrymme 3,2 procent i genomsnitt.
• Höjda lägstalönerna med 800 kronor.
• Samma höjning i procent av andra ersättningar i avtalet.
• Tydliga regler som begränsar arbetsgivarnas möjligheter att ensidigt införa integritetspåverkande åtgärder införs i avtalen.
• Det införs regleringar som hindrar att arbetsgivare använder timanställda utan överenskommelse.
• Regler som minskar missbruket av omreglering till lägre tjänstgöringsgrad.