• Två hissmontörer från Australien. Foto: Pär Abrahamsson

  • Danska delegationen. Foto: Pär Abrahamsson

  • Finska representanter. Foto: Pär Abrahamsson

  • Foto: Pär Abrahamsson

  • Markus Hansen från Norge. Foto: Pär Abrahamsson

  • Peter Björnberg från Sverige. Foto: Pär Abrahamsson

  • Foto: Pär Abrahamsson

  • Foto: Pär Abrahamsson

  • En grupp från USA var på besök på hisskonferensen i Danmark. Foto: Pär Abrahamsson

  • Hissmontörer från hela Norden, men också från USA, Storbrittanien, Irland och Australien möttes i Köpenhamn i slutet av oktober.Foto:Benjamin Rothenborg Wibe Foto:

Övervakningssystem och internationellt samarbete var ett par av punkterna när ett 35-tal hissmontörer och fackliga representanter möttes i Köpenhamn.

 
Konferensen är en del av ett samarbete mellan de skandinaviska el-fackförbunden, danska El-forbundet, El&It i Norge, Elektrikerförbundet i Finland och Elektrikerna i Sverige.
Deltagarna var framförallt fackliga förtroende valda från de större hissföretagen i Norden, Otis, Kone, Thyssen och Schindler. Till denna konferens var även fackliga kollegerna från USA, Australien, Storbritannien och Irland inbjudna.

 
Konferensens syfte var att utveckla och förbättra det nätverk som el-fackförbunden har mellan sig. Nätverket sköts framför allt genom digital kommunikation och sociala nätverk.
Otis, Kone, Thyssen och Schindler är stora multinationella bolag som verkar oberoende av länders gränser. Det är då viktigt att även fackförbunden pratar med varandra. Det visade sig hur viktigt nätverket är, när Otis i Australien hösten 2014 lockoutade sina anställda i Australien, för att bland annat få igenom en kollektiv lönesänkning.
El-fackföreningarna påverkade då Otis internationellt, tills att de ändrade sin ståndpunkt. I vissa länder genomfördes det punktstrejker, men fackförbunden skickade även mail till företaget där de utryckte sitt missnöje med företagets agerande i Australien.
En stor fråga som diskuterades på konferensen var elektroniska övervakningssystem,GPS-system, som företagen monterar eller vill montera in i hissmontörernas servicebilar.
Regelverken för att införa dessa system ser olika ut från land till land. Många menade och vittnade om att företagens syfte med GPS-systemen var att övervaka de anställda och inte för att hissmontörerna skulle få en bättre arbetsmiljö.
I Danmark och Norge har man fått problem med villkor för utländska arbetare, framförallt är det arbetstagare från utländska bemanningsföretag som har de sämsta villkoren. I Sverige så har vi mer problem med att företagen anlitar underentreprenörer än att ha egen personal anställda.
För att möta de utmaningar som hissmontörerna står inför krävs det att man organiserar sig på hissföretagen och att alla hissmontörer är med i facket. Det på det lokala företaget det fackliga arbetet är som viktigast.

Tomas Jansson