Arbetslösheten bland medlemmarna i Elektrikernas a-kassa sjönk under oktober till den lägsta nivån sedan oktober 2008.

 

 

Av Elektrikernas a-kassas medlemmar var 291 (1,09 procent) öppet arbetslösa under oktober 2015, att jämföra med 312 i september. Som jämförelse kan nämnas att 325 medlemmar i Elektrikernas a-kassa var öppet arbetslösa i oktober 2014.
Antalet medlemmar i Elektrikernas a-kassa var, enligt preliminära mätningar, 26 757 den 31 oktober 2015 (26 693 den 30 september 2015).