LO har efter en motion från Målareförbundet beslutat att påverka politiken i riktning att riksdagen höjer nivån på den skattefria resekostnadsersättningen.

 

 

Målareförbundets förslag i motionen var att LO ska verka politiskt för att riksdagen höjer nivån på de skattefria rese- och traktamentsbeloppen. Målarnas hade i sin motion inte argumenterat för varför traktamentet skulle höjas därför avslogs den att-satsen.

 

LO motiverar det också med att traktamentet räknas upp varje år med den allmänna prisutvecklingen.
I sin motion anger Målareförbundet att den skattefria resekostnadsersättningen mellan 2004 och 2015 har ökat med 16 procent. Under samma period har bensinpriset ökat med 34 procent.
LO:s uträkningar som de presenterar i sitt svar på motionen visar att reseavdraget nu är 1,50 kronor för lågt och skulle behöva höjas till 20 kronor. LO:s styrelse anser att det finns goda skäl att höja reseavdraget, men anser samtidigt att utrymmet för skattesänkningar är begränsat. En höjning av reseavdraget innebär en skattesänkning. När skatten på bensin höjs, som regeringen har aviserat, skapas utrymme för att sänka skatten. Därför anser LO:s styrelse att reseavdraget då bör höjas till 19 kronor. Det är vad LO nu kommer verka för.

 

Höjningen av reseavdraget till 20,50 kronor bör vänta tills utrymme för skattesänkningar skapats.

 

 

Helena Forsberg