Huvudägaren Rolf Tannergård köper tillbaka den svenska delen av Goodtech . Grunden i den nya verksamheten, som kommer att verka under varumärkena Eitech och Inac, blir därmed tidigare El & Industrimontage-koncernen.

Tannergård startade El&industrimontagekoncernen 1994. Den fusionerades 2010 med norska Goodtech ASA.
Nu köper han alltså tillbaka den svenska delen och går skilda vägar med Goodtech.
– Ett lyckat projekt är lika med en nöjd kund vilket är avgörande för framgång och tillväxt, menar Rolf Tannergård, blivande styrelseordförande i Eitech. För oss är det viktigt att tänka långsiktigt i alla relationer med våra intressenter och på vilket sätt vårt arbete påverkar miljön.
Han menar att en anledning till återköpet är att de synergier och det värdeskapande företaget trodde fanns genom fusionen 2010 med norska Goodtech ASA, inte har gått att realisera med vikande värderingar som följd.
Efter förvärvet omsätter Eitech cirka 2 miljarder svenska kronor och sysselsätter drygt 1200 medarbetare på ett 30-tal orter i Sverige, från Malmö i söder till Kiruna i norr.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se