Idag har Rönneberga Konferens HB avskedat sin vd med anledning av vad som framkommit vid den internutredning som genomförts och nu är klar.
Rönneberga kursgård på Lidingö ägs av flera fackförbund, bland annat Elektrikerförbundet.

För en tid sedan rapporterade TT om att en idrottsklubb ska ha bott och ätit på kursgården utan att betala. Efter att misstankarna uppdagats stängdes vd:n av och en intern utredning startades. Den är nu klar. Nu har den interna utredningen alltså lett till att vd: nu avskedas. Ägare till Rönneberga är Byggnads, Elektrikerna, Målarna, Fastighets och Seka.

”Under tiden utredningen pågått har vd:n varit avstängd. Utredningen visar att vd:n agerat grovt illojalt. Rönnebergas styrelse har vidare beslutat att göra polisanmälan. Nu får polisutredningen ha sin gång. Den interna utredningen kommer inte att offentliggöras under polisutredningens gång.”, skriver styrelsen i ett pressmeddelande.

– Det är här naturligtvis väldigt olyckligt för alla inblandade. Jag och Rönnebergas styrelse har agerat snabbt och tillsatte en internutredning så snart vi fick kännedom om att oegentligheter från vd:n sida kunde misstänkas. Utredningen visade att det fanns grund för avskedande och polisanmälan. Nu får polisutredningen ha sin gång, säger Johan Lindholm ordförande i Rönnebergas styrelse.

Per Eklund