Ledare

Min första ledare som förhandlingschef vill jag inleda med att säga vilken ära jag känner att det är att ha fått detta uppdrag. För mig är att vara förhandlingschef ett tudelat uppdrag. Dels att förvalta, men också att utveckla avtalen i takt med vår omvärld. Eftersom allt förhandlingsarbete är en lagsport kommer det nog inte märkas någon större skillnad med mig vid rodret, jämfört med Ronny. Vår styrka kommer vi nu som då att hämta från våra medlemmar och deras ständiga vilja att förbättra.

Just nu står vi som förbund inför flera utmaningar. Att samhällsklimatet hårdnat märks även på arbetsplatserna, där det rapporteras om strängare regler och tuffare villkor, som får färre arbetstagare att säga ifrån och hävda sina rättigheter. Som fackförbund har det för oss alltid varit viktigt att våra medlemmar vågar göra just detta; slå larm och säga ifrån.
Här har vi alltså ett problem vi måste lösa inom snar framtid. För att våga säga ifrån krävs stöd och trygghet, att man vet att man har någon i ryggen när man reser sig och säger ifrån. Denna kraft måste vi vara för våra medlemmar, genom att ge dem utbildning och allt annat vi kan.

Trots utmaningar ser jag fram emot en spännande höst, och en vår som kommer att gå i avtalsrörelsens tecken. Näst på tur står LO-samordningen, där frågan om hur jämställdhetsarbetet ska bedrivas är uppe på bordet. Här är det enligt mig viktigt att istället för att lägga krutet på att oss emellan fördela den lilla bit av kakan vi fått, tillsammans kämpa för att få en mycket större del av helheten.

Att kämpa mot varandra inom arbetarkollektivet är för mig inte rätt väg att gå. Istället borde vi som arbetare se om löneutvecklingen för hela vår grupp, i förhållande till andra grupper som under en längre tid dragit i från. Som nybliven förhandlingschef är jag också mer medveten än någonsin förr om vikten av att arbeta tillsammans, och jag ser fram emot en tid av solidaritet och samarbete där medlemmarnas bästa är vårt gemensamma mål.

Urban Pettersson, förhandlingschef Elektrikerförbundet