• FOTO: TOMAS NYBERG

 


Målarnas ordförande Mikael Johansson talade om social dumping och jämlikhet på Europafackets kongress i Paris. Vid mötet togs beslut om ett viktigt handlingsprogram för kommande fyra år.

 

 
Mikael Johansson var en av LO:s representanter när Europafacket höll sin kongress i Paris i dagarna. En stor fråga som debatterades var lagstadgade minimilöner kontra kollektivavtalsreglerad lön.
– Vi förordar det senare med kollektivavtal som är den modell vi har i Sverige finns en facklig kraft i Europa att lita för mycket till, säger Mikael Johansson.

 

 
Enligt Mikael Johansson litar facken i Europa för mycket till politiken, mer än vad de svenska facken är beredda att göra. LO fick nöja sig med en kompromiss som säger att den nordiska formen ska respekteras.
Mikael Johannson talade på mötet om kampen mot social dumping och att den konkurrens med löner och arbetsvillkor som dagligen sker på den europeiska arbetsmarknaden är en ödesfråga för EU-samarbetet.
– Om vi inte kan säkerställa likabehandling av arbetstagare och den viktiga principen om lika lön för lika arbete i enlighet med lagar och avtal där arbetet utförs kommer medborgarna vända sig emot det europeiska projektet. Fortsatt stöd för fri rörlighet kräver anständiga arbetsvillkor för alla, säger Mikael Johansson.
– Det är därför viktigt att vi är fortsatt tydliga kring vårt krav på ett socialt protokoll och att vi tydligt slår fast att Europafacket inte kommer acceptera fler fördragsändringar utan att fackliga rättigheter stärks i fördraget.

 

 
För att nå framgång ska Europafacket också driva på för att utstationeringsdirektivet revideras, brevlådeföretag måste bekämpas och huvudentreprenören måste hållas ansvarig för sina underentreprenörer i alla branscher och i alla led av kedjan menar Mikael Johansson och LO.
Varje år mister 160 000 européer livet till följd av problem i arbetsmiljön.  Att EU i en sådan situation inte har en arbetsmiljöstrategi värd namnet tycker Mikael Johansson är oacceptabelt.
– Kommissionen måste genast upphöra med de attacker på arbetsmiljölagstiftningen som sker genom det så kallade regelförenklingsarbetet – REFIT. Den existerande arbetsmiljölagstiftningen behöver inte försvagas den behöver stärkas, säger Mikael Johansson som också kräver direktiv för cancerogena ämnen och belastningsskador.

 

 
LO välkomnar och stöttar helhjärtat Europafackets krav på en heltäckande strategi för jämställdhet mellan kvinnor och män. Ett ökat deltagande av kvinnor på den europeiska arbetsmarknaden är en förutsättning för långsiktig tillväxt.
LO har en i grunden positiv inställning till de pågående förhandlingarna om frihandelsavtal med bland annat USA därför att handel är viktigt för tillväxten och välfärden.
– Dessa avtal får dock under inga omständigheter leda till försämrade arbetsvillkor, inskränkningar av fackliga rättigheter, försämrad miljölagstiftning eller påtvingad liberalisering av offentliga tjänster, säger Mikael Johansson.

 

 

 
Facket kan nu se att det går att påverka förhandlingarna. På grund av det motstånd, inte minst från fackligt håll, som funnits mot den så kallade ISDS-mekanismen har EU-kommissionen nu tvingats ta fram nya förslag baserat på offentliga domstolar.
– Striden är långt ifrån över. Det återfinns problem. Men vi ser att det går att påverka, säger Mikael Johansson.
Veronica Nilsson som tidigare bland annat arbetat inom tjänstemannafacket TCO valdes som en av två biträdande generalsekreterare i Europafacket. Generalsekreterare blev italienaren Luca Visentini och ordförande belgaren Rudy De Leeuw.
Europafacket företräder 90 fackliga organisationer från 39 länder,

 

 

 

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se