Försäkringskassan sa nej till sjukersättning till en 55-årig man i Mellansverige. De ville att han skulle genomgå en steloperation i ryggen, för att få fortsatt sjukersättning. Men mannen sa nej till en operation, som han menade var riskfylld.
Nu har förvaltningsrätten konstaterat att mannen kan vägra genomgå en operation och att ändå få sjukersättning.
– Skönt att domen har kommit, säger ombudsman Per Lawén i Elektrikerförbundet.

 

 

Mannen som arbetat som elektriker fram till 2006, då han sjukskrevs för bland annat besvär i ryggen. Han har därefter varit sjukskriven sen dess med två avbrott då han utförsäkrats och placerats i arbetslivsintroduktion, som han dock inte kunnat medverka i på grund av sjukdomen. Mannen har haft svåra rygg- och knäproblem.
Han kan inte sitta på en stol längre tid, kan inte gå längre promenader utan stavar och inomhus är han beroende av rullator. Han har dessutom levt med värk dagligen under ett 20-tal år.

 

 

När han 2012 ansökte om att få hel sjukersättning, avslog Försäkringskassan detta. De krävde att han skulle genomgå en steloperation i ryggen, för att han eventuellt skulle kunna återfå arbetsförmåga.
Mannen som tidigare genomgått två ryggoperationer, har varit tveksam till en operation efter som det inte kan ges garantier för att den rörlighet han har förloras i en sådan operation. Han är rädd att bli än sämre efter en operation, och inte längre kunna vara fysisk aktiv, om än i begränsad form.
I Förvaltningsrättens dom konstateras att mannen har rätt att vägra bli opererad och ändå ha rätt till sjukersättning.
Till stöd för domen pekar Förvaltningsrätten på ett rättsfall från Högsta domstolen som varit liknande.

 
Den skadade har under överklagningen till Förvaltningsrätten i Karlstad fått juridisk hjälp av LO-TCO rättsskydd.
– Det är synnerligen bra att den här domen kommit. Det visar tydligt att staten inte äger din kropp. Det gör du själv. I det här fallet riskerade han att bli invalid för hela livet bara för att få pengar från försäkringskassan. Det visar också att medlemmar har stor nytta av rättsskyddets jurister. Du står dig slätt om du ska strida som enskild person, säger Per Lawén, ombudsman inom Elektrikerförbundets region väst.

 

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

LO-TCO rättsskydd

Juridisk byrå som ägs av LO och TCO. Hjälper fackmedlemmar och fackförbund att driva ärenden om arbetsrätt och arbetsskador. Det är det enskilda fackförbundet som tar beslut om en enskild medlem ska få juridisk stöd genom LO-TCO rättsskydd. Varje år leder den juridiska hjälpen till stöd med miljontals kronor till medlemmar i olika fackförbund.

Sjukersättning

En ersättning för patienter mellan 30 och 64 år och som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sin skada, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Källa: Försäkringskassan