• – Jag är emot att taket tas bort helt, säger Andreas Hellgren. Han jobbar till vardags på Midroc i Karstad. Han sitter också i Verksamhetskretsens VU och i förbundsstyrelsen. Foto: Tomas Nyberg

  • – Övertidsersättningen borde höjas till 100 procent från första timmen, säger Krister Bengtsson som är klubbordförande på Eltjänst i Åmål. Foto: Tomas Nyberg

  • Anton Levein har hand om motionerna och leder mötet som ska behandla motionerna. Foto: Tomas Nyberg

  • Foto: Tomas Nyberg

  • Foto: Tomas Nyberg

  • Foto: Tomas Nyberg

Runt om i landet har förtroendevalda och medlemmar diskuterat krav som de velat få upp på dagordningen vid förhandlingsbordet. Efter sommaren har Elektrikerförbundets alla verksamhetskretsar haft möten av olika form för att diskutera de motioner som skrivits inför avtalsrörelsen.

I Karlstad möter vi några förtroendevalda och ombudsmän inom verksamhetskrets 16, som ska säga sitt om de femtontal motioner som kommit in.

– Vi behöver något om att prioritera ackord, säger Andreas Hellgren, som jobbar på Midroc i Karlstad.

Krister Bengtsson, klubbordförande på Eltjänst i Åmål håller med.

– Det finns stöd centralt för det, men de flesta arbetsgivare emot det ackord, säger Krister.

Snabbt skriver man en ny motion på mötet.

LÄS ÄVEN: 1000 förslag från medlemmarna

Krister tar också upp frågan om att det borde finnas ett lönetillägg om det inte finns arbetsledare.

– Det finns om lönetillägg i kraftverksavtalet om det inte finns arbetsledare, berättar Per Lawén.

Diskussionen slutar i att gruppen i sista stund skriver en motion om att få till stånd möjligheter att göra lokala bestämmelser i installationsavtalet, lika de man har i kraftverksavtalet.

Frågan om lönenivåerna kommer naturligtvis upp. En motion från verksamhetskretsen handlar om att höja lägstanivåerna.

Motionerna från Värmland och Dalsland handlar om väldigt skiftande saker. Det är bland annat arbetsbanken, lärlingsintroduktion, betalning under restiden, övertidsersättning, traktamente, ledighet när farfar dör och möjlighet till lokala avtal.

En medlem föreslår att man ska ha rätt till permission, betald ledighet, om far- eller morföräldrar avlider.

– Självklart borde det vara så, säger man i mun på varandra.

En medlem tar upp frågan restid i sin motion. Sätt ett tak på 10 timmars restid per vecka, och samtliga resande, passagerare och chaufför ska få samma ersättning, föreslår medlemmen. Här blir det diskussion.

Gruppen i Karlstad var för att alla skulle ha ersättning. Men förslaget om ett tak på 10 timmars restid per vecka ställde man sig inte bakom.

”Vi skulle hellre se ett system som gjorde restiden dyrare, tex 8 timmar arbetstidsförkortning per 40 timmars restid för att kompensera bort en del av restiden.”, skriver de i VK16:s utlåtande.

Ett par motioner handlar om arbetstidsbanken. En medlem vill ha att tömningen av tidsbanken vid årsskiftet ska bort, en annan medlem vill att taket ska bort eller höjas till 200 timmar.

VK 16:s möte har en lite annorlunda syn:

”Vi delar synen på att tömningen av tidsbanken inte är helt optimal, vi är dock övertygade om att det är problematiskt att ta bort tömningen eller öka de timmar som får vara kvar till 200 timmar. Vi tror på ett något lägre tak, någonstans runt 120 timmar.”, skriver de i sitt utlåtande.

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

 

Fakta: Motioner från medlemmar i VK 16:

– Att Sef och Eio startar ett gemensamt projekt för att utbilda fler i ackord.

– Att lärlingar ska kunna få 40 timmars betald lärlingsintroduktion med bland annat facklig introduktion.

– Att taket i arbetstidsbanken tas bort.

– Att Elektrikerförbundet driver frågan om betald frukost och lunch, normalarbetstiden ska vara 8 timmar inklusive raster.

– Att all restid övergår i arbetstid, att restid i egen bil övergår till övertid.

– Att tidsbanken slutar tömmas i slutet av året. Ett tak på antal timmar i tidsbanken sätts.

– Att övertidsersättningen höjs till 100 procent av grundlön från första timmen.

– Att det sätts ett tak på 10 timmars restid per vecka. Samtliga resande, passagerare och chaufför får samma ersättning.

– Att Sef jobbar för ökat traktamente.

– Att det införs permission vid bortgång av far/mor-föräldrar.

– Att införa lokala bestämmelser likt Kraftavtalet i Installationsavtalet.

– Att förbundet verkar för att höja lägstanivåerna på lönerna.

– Att arbetsgivaren står betalar böter som härrör på fel på bil eller överlast.

– Att det införs ledigt på annan dag om nationaldagen infaller på lördag eller söndag.

– Att arbetsgivarna står för kostnaderna som medlem drabbas av vid konkurs.