• Foto: Pressbild

Den digitala utvecklingen får skrotberget av elektronik att öka lavinartat. Branschorganisationen Elektronikåtervinning i Sverige har därför beslutat att ge lägre avgifter för företag som producerar miljömärkt elektronik.

I dag får alla som sätter elektronik på den svenska marknaden betala en avgift som ska täcka upp kostnaderna för återvinning, så kallat producentansvar. Från årsskiftet 2015-16 ska de företag som klarar fastställda miljökrav få lättnader i den avgiften.
– Vi anser att det är viktigt att branschen själv tar ansvar för omställningen mot en cirkulär ekonomi, det ska vara lönsamt att göra rätt, säger Josef Tapper, VD Elektronikåtervinning i Sverige.

Beslutet har fått klartecken från ministernivå och Josef Tapper hoppas att beslutet även ska göra de miljöriktiga produkterna billigare för kunden.
– Vi hoppas att det ska vara en självklarhet att produkters faktiska miljöpåverkan också reflekteras i dess slutgiltiga pris i framtiden, säger Josef Tapper.

Jan-Erik Johansson