• Mats Karlström, marknadschef Ferroamp Elektronik AB. Foto: Jernström

  • ACE övervakar nätet och fördelar belastningen mellan faserna automatiskt. Resultatet av en jämnare belastning är förutom lägre huvudsäkringar mindre ström i nollan och mindre risk för värmeutveckling. Illustration Ferroamp. Foto:

  • En överbelastad fas fördelas på de båda övriga huvudsäkringarna och 50A kan behållas. En besparing av problem och tusenlappar. Illustration Ferroamp. Foto:

  • Foto:

Snedbelastade nät blir ett allt vanligare problem i takt med att vår användning av el förändras. Nu finns en svensk lösning där du slipper flytta ledningar manuellt.
– En strömutjämning mellan fasledarna som sker automatiskt vid behov.

Det säger Mats Karlström, marknadschef Ferroamp Elektronik AB som fått en rad innovationspriser för sina produkter. Smart Energy Hub heter deras system där hjärnan är en intelligent växelriktare kallad ACE, Adaptive Current Equalizer eller Adaptiv strömutjämning. Det är den här hjärnan som mäter och jämnar ut belastning mellan faserna.
– Vi har fastighetsägare som numer exempelvis har flera elbilar som ska laddas och där du får en stor och ofta oregelbunden förändring i effektuttaget.

Samma med större flerfamiljsfastigheter där en del gamla apparater och maskiner byts mot energisnålare varianter medan andra blir kvar och någon fas plötsligt får mycket högre effektuttag.
Normalt sett blir jobbet att mäta och flytta om ledningar eller helt enkelt höja huvudsäkringarna med ökade kostnader som följd. Men med ACE-boxen så jämnas lasten ut mellan faserna.
– Den ligger och mäter lasten och samlas det på en fas så tas ett överskott upp i ett DC-lager och fördelas på övriga faser, säger Mats Karlström.
Genom att förändra fasvinkeln innan överskottet skjuts in i annan fas löser man kortslutningsproblematiken.

När topparna kapas och fördelas så kan man behålla eller kanske till och med sänka huvudsäkringarna. ACE lagrar samtidigt all information av strömuttaget.
– Nätdata loggas automatiskt så vi kan enkelt beräkna den optimala huvudsäkringen. När du kommer upp i lite storlek på säkringar så handlar ju det om stora pengar.

– Det går ju också att identifiera och hitta problem i fastigheter, säger Mats Karlström och nämner en industrifastighet där man upptäckte en äldre 3kW:s fläktmotor som slog av och till 1500 gånger på en månad. Med ny mjukstartande funktion och styrning kunde nätets belastning jämnas ut rejält.
– Mätdatan kanske inte fastighetsägaren är intresserad av, men för en elektriker ger det ju ett mervärde att kunna upptäcka och kanske åtgärda onödiga belastningar.
Till systemet är Ferroamp nu långt gångna i utvecklingen av ett energilager för att mellanlagra energi från exempelvis solceller; Ett DC-batteri som lagrar överskottsenergi ett antal timmar för optimal användning eller utskick på elnätet.

Växelriktaren kan omvandla från AC till DC, men också tvärtom vilken skapar fler möjligheter till minimala förluster. Man har också på gång en solsträngsoptimerare som samlar flera rader solceller till en kabel in till ACE-boxen.
– I princip kan du tanka elbilen direkt från solcellen, säger Mats Karlström.
I förlängningen planerar Ferroamp en uppkoppling till internet som då gör att ACE automatiskt fördelar elen mellan den egna förbrukningen, elnätet och ellagret beroende på elpriset just för stunden.

Jan-Erik Johansson

Fotnot: ACE är en patenterad uppfinning av Ferroamps VD och grundare Björn Jernström.