Infratek behöver nyanställa 100 personer runt om i Sverige. Detta efter att de skrivit ett stort kontrakt med Eon.
– Positivt, men jag tror det kommer att vara för lite folk, säger Erik Oliv, förtroendevald i Elektrikerförbundet.

Infratek expanderar enligt företaget på flera orter.
– Malmö, Göteborg, Eksjö, Karlstad, Västerås och Stockholm är att några av de städer där Infratek öppnar nya kontor eller bemannar upp befintliga lokaliseringar, säger Infratek i ett pressmeddelande.

Kontraktet med Eon går över fyra år och innefattar både service och projekt.
─ Överlag ser vi en bransch med en växande marknad inom vårt kärnområde elnät. Det gäller både utbyggnad av elnät och återinvesteringar. Senaste årens väderförhållanden med kraftiga vindar och regnoväder påverkar även behov av underhåll och omplacering av befintliga elledningar, säger Alf Engqvist VD på Infratek i Sverige.

– Det är positivt,
men jag tror att det kommer att vara för lite folk, säger Erik Oliv, Elektrikernas klubbordförande på Infratek syd.
Han pekar också på en problematik med att företagen inte självklart låter personalen kunna gå över till nytt företag när det blir en ny entreprenör.
Erik Oliv är också osäker om det finns tillräckligt mycket personal att rekrytera, i och med att även One Nordic och Vattenfall utökar sina styrkor.
– Jag tror de får leta bland såna som går ut skolan, säger Oliv.

Anders Kristiansson, facklig ordförande för Elektrikerförbundet på One Nordic konstaterar nu att det blir någon form av huggsexa om kraftmontörer i södra Sverige.
– För enskilda killar kan man säkert få upp lönen. Företagen måste ta upp plånboken. Det skiljer ju en hel del i de lokala avtalen, säger Anders Kristiansson.
– När vi tog över ett jobb i Blekinge från Infratek, var det många fån Infratek som fick kalla handen när de vill följa med över, berättar Anders Kristiansson.
Han berättar också att en del äldre montörer som väljer att gå hem tidigare än byta jobb när de är runt 63 år.

Per Eklund