Under hösten tas en annan verksamhetsövergång upp i Arbetsdomstolen.
Det är Elektrikerförbundet som menar att de anställda har rätt att följa med när nya företag tar över kontrakt.

Vid en övergång i Värmland och Skaraborg 2013 så övertog One Nordic och Eltel driften av Fortums anläggningar från Infratek. Elektrikerförbundet menade då att det var en verksamhetsövergång och personalen skulle gå över till de nya entreprenörerna.
Förhandlingarna mellan Elektrikerförbundet å ena sidan och Infratek respektive Eltel och One Nordic slutade i samtliga fall i oenighet. Då valde Elektrikerförbundet att driva frågan vidare till Arbetsdomstolen, AD.
– Det kan inte vara riktigt att de anställda har jobb bara under den tid kontrakten gäller. Det skapar tysta arbetsplatser, sa Per-Håkan Waern från Elektrikerförbundet i samband med detta.

I dag har Elektrikerförbundet och Infratek förlikat sin tvist, den kommer aldrig upp i Arbetsdomstolen. Detta efter att AD i ett intermistiskt beslut sagt att arbetsgivaren Infratek har rätt att säga upp personalen.
Däremot drivs frågan vidare om att de som jobbade inom Infratek ska erbjudas jobben med samma lön och samma förmåner. Med argumentet att det är en verksamhetsövergång.
Per-Håkan Waern berättar att det förekommit att en del av personalen från Infratek anställts av de som tog över kontrakten, men då med andra anställningsvillkor.

Konflikten mellan Elektrikerna och One Nordic kommer under hösten upp i AD. Där ska frågan om anställningsskyddet upp. Det handlar om reglerna i Lagen om anställningsskydd som beskriver företagens skyldighet att ta över personal vid en verksamhetsövergång.
Konflikten mellan Elektrikerna och Eltel ska i en första steg avhandlas i tingsrätten.
– Vi måste försvara medlemmarna så långt vi kan. Så här är det inte tänkt att lagen ska fungera, säger Per-Håkan Waern.

Per Eklund