Nu planerar Bravida att ta sig in på Nasdaq Stockholm. Företaget vill bredda sin aktieägarbas.

Bravida hade under 2014 en omsättning på 12 miljarder kronor och finns i dag på 140 orter i Norden.
Huvudägare är i dag Bravissima Holding AB, som i sin tur kontrolleras av investeringsfonder.
Men inträdet på börsen vill bolaget bredda ägarbasen. Nasdaq Stockholm har godkänt Bravidas ansökan, under förutsättning att alla villkor uppfylls.

Per Eklund