I Storbritannien ligger ett antifackligt lagförslag på bordet för beslut i parlamentet under hösten. Globala, europeiska och nordiska bygg- och träfederationerna har gemensamt skrivit ett brev till Storbritanniens arbetsmarknadsminister med uppmaning att dra tillbaka lagförslaget.

”Om lagförslaget godkänns kommer det att allvarligt begränsa fackliga rättigheter, organisationsfriheten, och rätten att vidta konflikt/strejkåtgärder” skriver de i sitt brev.
Enligt facken kommer den föreslagna lagen att bryta mot ILO:s, EU:s och Europarådets internationella konventioner och lagar. De globala, europeiska och nordiska bygg- och träfederationerna, BTI, EBTF och NBTF, ger sitt starka stöd till Storbritanniens fackföreningar i deras motstånd mot lagen och skriver vidare:
”EBTF, BTI och NBTF är särskilt förbluffade över avlägsnandet av de begränsningar i lagen som förbjuder arbetstagare vid bemanningsföretag att anställas för att ersätta strejkande arbetare under en konflikt, de höjda tröskelvärdena för det röstningsdeltagande som krävs för lagliga strejkaktioner (konfliktåtgärder), kravet att ge arbetsgivaren 14 dagars varsel i förtid inför varje konfliktåtgärd, och skyldighet att tillhandahålla en detaljerad föreslagen aktionsplan till arbetsgivaren, kriminaliseringen av användande av strejkvakter och av demonstrationer till stöd för någon arbetstvist, kriminalisering av hot och skrämsel och användande av sociala medier för att göra framsteg i konfliktåtgärderna, ett krav att ge 14 dagars varsel inför alla former av publicering på sociala medier angående alla former av konflikter, och borttagandet av betald nödvändig tjänstetid för arbetstagarrepresentanter, inklusive arbetsmiljörepresentanter, för att utföra sina funktioner för att skydda och värna arbetarnas intressen.”

De fackliga federationerna uppmanar Storbritanniens regering att placera Storbritannien bland de länder som stödjer och underlättar för den sociala dialogen på arbetsmarknaden och som syftar till att skapa tillväxt och sysselsättning med värdiga arbetsvillkor.
Brevet till Storbritanniens arbetsmarknadsminister Rt Hon Sajid Javid är undertecknat av Domenico Pesenti, ordförande EBTF, Sam Hägglund, generalsekreterare EBTF, Per-Olof Sjöö, ordförande BTI, Ambet Yuson, generalsekreterare BTI, Johan Lindholm, ordförande NBTF, och Christer Wälivaara, generalsekreterare NBTF.

Helena Forsberg