• Foto: Leif Göbel

 

1 maj, startade 6F (Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko) kampanjen Sätt fart på Sverige. Vi vill se en mer aktiv investeringspolitik för att bland annat råda bot den skriande bostadsbristen.

 

Så här säger vi om miljonprogrammets bostäder. ”Det befintliga bostadsbeståndet behöver klimatsäkras. 6F vill att 60 000 bostäder ska renoveras varje år fram till 2050. I dagsläget renoveras bara 20 000 bostäder årligen. För att klara ökningen krävs att staten finansierar en tredjedel av renoveringskostnaden, vilket innebär tio miljarder i statligt stöd per år.”

 

Statliga Boverkets analytiker varnar för att bostadsbehovet är vida större än regeringens mål på 250 000 nya bostäder till 2020. Det är 41 000 bostäder per år. Boverkets bedömning är 426 000 nya bostäder eller 71 000 per år.
De som är över 80 år ökar från 500 000 till 700 000 till 2025. Fram till 2018 räknar man med uppåt 80 000 asylsökande per år som också ska ha tak över huvudet. Tidigare har cirka 30 procent av 20-24 åringarna bott kvar hemma, nu är det närmare 40 procent.

 

Tre fjärdedelar av bostadsbehovet är i storstäderna. De största bostadsbyggnadsbehoven till 2020 finns i Stockholm, Malmö, Göteborg, Halmstad, Eskilstuna, Jönköping, Borås, Västerås, Örebro och Kristianstad. Därutöver talar vi om en miljon äldre fastigheter som behöver rejäla Rot-ombyggnader av miljö-, klimat– och energisparskäl.
Så ser utmaningen ut för Sveriges riksdag. Folket behöver bra bostäder som inte kostar miljoner. Bostäder till rimliga priser för vanligt folk. Så att företag kan rekrytera, högskolor få studenter som kan fokusera på studier. Där står Handelskammare i storstäderna och vädjar – den hopplösa bostadsmarknaden hämmar tillväxten och kostar mångmiljardbelopp.
Elektriska installatörsorganisationen har liksom andra arbetsgivare inom Svenskt näringsliv har kampanjat mot regeringen för att behålla Rot-avdrag på 50 procent jämfört med regeringens förslag 30 procent från 2016. ”Skriv på för Rot. Eio anser att regeringens sänkning av Rot-avdraget blir ett hårt slag mot Sveriges bygg- och installationsföretag. Risken är även stor att vi får tillbaka den osunda konkurrensen och det svartarbete som fanns tidigare. Därmed riskeras även jobben.”

 

Regeringen har gjort sänkningen för att öka nyproduktionen av bostäder – främst hyreslägenheter.
Rot-avdragen kostar skattebetalarna cirka 20 miljarder om året. Sänkningen är växelpengar jämfört med de resurser som behövs för att få fart på bostadsbyggande och förnyelse av miljonprogrammet.

 

Jag tycker Eio och elteknikbranschens företag istället bör uppvakta politiker kommunalt, regionalt och nationellt för att vi ska bygga fler nya bostäder och göra rejäla satsningar inom ett åldrande fastighetsbestånd som handlar om runt en miljon bostäder. Det är där de många jobben finns för hela byggbranschen och inte minst oss elektriker. Och stödja genomförandet av Vita jobb – mot svartjobb, fiffel och osund konkurrens på byggena.
Tillsammans med oss bör Eio och hela byggbranschen stå upp som en röst och kräva Lös finansieringen – börja bygg nu och mycket mera. Ge de unga på yrkesprogrammen hopp om att få en lärlingsanställning efter skolan. Jag och Elektrikerna stämmer gärna in i den kören. Socialdemokraterna kan också kritiseras – de har haft en för ängslig bostadspolitik och måste ta radikalare grepp. Men de försöker även om det inte räcker. En bostad måste vara en lika stor mänsklig rättighet som ett arbete.

 

Jonas Wallin
Förbundsordförande Elektrikerna