Det blev ett något lägre plusresultat för Fortum Värme det första halvåret 2015, jämfört med samma period året innan.

 

Men fortfarande ligger rörelseresultatet innan skatt på över en miljard för perioden.
Omsättningen för företaget slutar på 3 556 miljoner kronor, vilket är en sänkning med drygt 100 miljoner. Vinsten hamnar på 1 041 miljoner, jämfört med 1 125 miljoner samma period 2014. Efter skatt hamnar vinsten på 535 miljoner, jämfört med 824 miljoner i fjol.
Totalt uppgick försäljningen under perioden till 5 436 GWh.
I sin kommentar till delårsrapporten säger Fortum Värme att det något lägre resultatet beror på den varma inledningen av året samt produktionsstörningar i ett av kraftvärmevärken.

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se