Antalet medlemmar i Elektrikerförbundet som jobbar på Radio-tv-avtalet minskar hela tiden.
Nu vill man från Sef:s sida bredda mer mot elektronik- och mobilbranschen.

I dag är det 80-90 medlemmar som arbetar på det som man till vardags kallar radio-tv-avtalet. När det var som flest räknades antalet medlemmar i tusental. Men den tekniska utvecklingen har gjort att det inte behövs några radio- och tv-reparatörer.
Nu vill man från Elektrikerförbundet bredda avtalet.
– Vi funderar hur vi ska utveckla avtalet. Bara att tala om Radio-tv-avtalet låter ju gammalmodigt år 2015, säger Jimmy Åsberg, ansvarig för avtalet hos Elektrikerförbundet.

Han pekar på att man nu vill ha ett bredare verksamhetsområde, rekrytera fler medlemmar och utveckla det fackliga arbetet.
– Till exempel ser jag möjligheter med smartphones. Tänker på de som lagar telefonerna. Det finns också många företag inom elektronikbranschen som skulle knytas till avtalet, säger Jimmy Åsberg.
Ett byte på namn på avtalet ser han också som viktigt.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se