Är partnering en entreprenadform?
Nej inte alls, det är en samarbetsform för minimering av tillkommande kostnader för alla inblandade i projektet.

Innebär detta att kostnader inte regleras mellan de olika entreprenörerna på arbetsplatsen? Alla kostnader ska regleras enligt ABT/AB som gäller mellan parterna.
Det är lätt att föras bakom ljuset och tro att allt ingår om man lyssnar på chefen, detta är en villfarelse som är viktig att veta om. Ackordet ska skrivas som vanligt, hinder, störningar och förskjutande ändringar av tidplanen ska betalas.

Är det ett bra koncept? Det är helt klart en kostnadsbesparing i många led, men då måste alla dra sitt strå till stacken och inte påstå att allt ingår som i många fall förekommer.
Kommer en kostnadsbesparing ske i slutändan på ett bygge? Ja i många fall kommer det att ske om tjänstemännen orkar jobba aktivt med tidplaner och planera arbetet så att det är framkomligt enligt tidplan med synkad bemanningsplan.
I bostadsentreprenader är det ca 26 % som använder samarbetsformen partnering och på kontorsprojekten ca 33 %.

Vad tycker de som är beställarnas projektledare då? Det är en klar tendens att beställarna varit mindre nöjda vid partneringsprojekt än vid övriga projekt och att processen vid partneringsprojekt har varit något mer problemfyllt.
Det är tydligt att beställaren uppfattar att det är mer arbete med partnering än vid något annat byggprojekt.

Är detta framtiden för entreprenader? Kommer våran arbetsmiljö bli bättre och är förutsättningarna för ackordet till det bättre.
Ja det är en möjlig framtid, men då krävs att alla inblandade tar sitt ansvar för arbetsmiljön och detta kommer även att påverka ackordet till högre lönsamhet.

Pierre Håkansson // El-ettan