[artikelintro]Debatt[/artikelintro]

Agerar gör vi tillsammans, men på lite olika sätt när det gäller politik eller avtalsfrågor.
Insändaren nämner en kollektivavtalsfråga som regleras mellan parterna EIO och Elektrikerna, där varsel om stridsåtgärder fanns som påtryckning. På arbetsmarknaden gäller lagar och regler i kollektivavtal mellan arbetstagare och arbetsgivare, dessa kan inte sammanblandas med beslut som regering eller riksdag fattar, även om de ibland överlappar vad vi vill eller tycker.
De skulle troligen vara mindre uppskattat i samhället om arbetsgivare skulle kunna låsa ute sina anställda eller om strejker från de fackliga organisationerna skulle vidtas mot beslut som verkställts i riksdagen.

Bara nu i sommar börjar mer än 40 nya eller förändringar i befintliga lagar gälla. Tidigare högerregering har under åtta år fattat åtskilliga beslut som drabbar sysselsättning och privata ekonomin för arbetare.
Under den tiden har våra försök att påverka, över huvud taget inte ens varit aktuella att notera för en högerregering. Deras lösning har varit privatisering och att marknadskrafterna ska lösa resten.
Att nu regering vill förändra rotavdraget är inget vi önskat som åtgärd för att få till en budget för Sverige, men pengarna som frigörs i budgeten kommer användas för att rusta bland annat hyresrätter och det är ju bra.
Vi påverkar politiker dels på riksnivå, men även lokalt, för att de ska ta hänsyn till arbetstagarens vardag, sysselsättning och kollektiva lösningar i samhället.

Att regeringen nu vill höja taket på a-kassan ser vi som positivt och att de förstått att det har varit en viktig fråga att lösa. Tanken med försäkringen, a-kassan, är att man inte ska behöva sälja nästan allt man äger under tiden man söker nytt jobb.
Försäkringen kommer nu att omfatta, ekonomiskt, fler av våra medlemmar, fler får 80 procent av vad de tidigare har tjänat, under de första 100 dagarna. Höjningen sker den 7 september 2015, från dagens 680 kr/dag till 910 kr/dag och från 101:a dagen blir dagpenningen 760 kr/dag.
Som tur är har Elektrikerna en av de lägsta siffrorna vad det gäller arbetslöshet, men om man drabbas, så är det bra att försäkringen, a-kassan, skyddar medlemmen under en period. Dessutom har du som medlem i Elektrikerförbundet en inkomstförsäkring utöver a-kassans ersättning.

Jag och Elektrikerförbundet hoppas självklart att insändaren stannar kvar som medlem och börjar engagera sig i förbundet för att utveckla och stärka organisationen för att ytterligare flytta fram positionerna för arbetarna och deras familjer på arbetsmarknaden och i samhället.

Mikael Pettersson
Förbundskontoret