Imtech Elteknik har nu utsett en ny tillförordnad vd efter Fredrik Sederholm som lämnar bolaget. Det blir Leif Göransson som nu tillträder som tillförordnad vd från den 1 september. Under hösten ska företaget rekrytera en ny vd.

Leif Göransson är chef för verksamhetsutveckling och Project V8 på Imtech Nordic, civilekonom, 48 år och har erfarenhet av företagsledande roller. Före tiden på Imtech som operativ chef för Stanley Security i Sverige och tidigare med ledande befattningar inom Statoil.

Fredrik Sederholm lämnar Imtech för att börja på Serendipity Innovation AB. Han går in som delägare i bolaget och som vd i ett av dotterbolagen. Han är kvar i sin tjänst på Imtech Elteknik fram till månadsskiftet.

Samtidigt med att Leif Göransson tar över rollen som tf vd har rekryteringsprocessen inletts för att hitta en ny vd till Imtech Elteknik.

Per Eklund