• – Vi ska besöka alla butikerna i Mall of Scandinavia i Solna och informera elfirmorna där hur man jobbar och informera för att få en bra säkerhetskultur, säger Nille Thorsell, regionalt skyddsombud och arbetsmiljöansvarig inom El-ettan. Foto: Per Eklund

 


[artikelintro]– Vi planerar att möta elfirmorna i alla butikerna i Mall of Scandinavia under hösten, för att vara förebyggande.
Det säger Nille Thorsell, ansvarig för arbetsmiljöfrågorna i Elettan.[/artikelintro]

 
Under hösten lämnas Bas U-ansvaret över till varje butik och deras el-entreprenör i det gigantiska köpcentret Mall of Scandinavia, som ligger i anslutning till Friends Arena i Solna.
Under byggtiden har det uppstått en del konflikter och El-ettans skyddsombud har tvingats stoppa arbetet vid flera tillfällen. Inte minst på grund av bristfälliga utrymningsvägar.
Men nu vill man från Elektrikerförbundets arbetsmiljöansvarig ändra sitt arbetssätt.
– Vi vill gå från 90 procent akutläge till 90 procent förebyggande arbete, säger Nille Thorsell.
Han har gått igenom alla butiker, restauranger och annat som ska inrymmas i det stora köpcentret och konstaterat att det är upp emot 180 butiker, restauranger och caféer.
– Nu är det upp till varje butik att ta in en elentreprenör och det kan ju bli 100-150 elföretag. Naturligtvis kan det bli så att samma företag jobbar i flera butiker. Vi planerar att besöka alla butikerna och alla elföretag, berättar Nille Thorsell.
Det blir ett drygt arbete under sex veckor, där man räknar med att dra in alla regionala skyddsombud i El-ettan. Uppsökeriet i butikerna startar vecka 39 i mitten av september och pågår hela oktober ut.
– Vi räknar med att det blir nio heldagar bara med skyddsronder i alla butikerna.

 

Vid träffarna med butikerna och elföretagen vill man tipsa om hur man kan jobba.
– Alla ska veta att vi kommer. Det är inga konstigheter. Vi sträcker ut vår hand med våra kunskaper och vill hjälpa till att få en bra säkerhetskultur, säger Nille.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se