Imtech-koncernen har problem. I förra veckan ansökte Imtech Germany om konkurs. Detta trots att koncernledningen gått in med förstärkning av kassan.
– Vi ska få en första information i dag, säger Bengt Thunholm, elektriker och facklig representant i styrelsen för Imtech Nordic.

 

LÄS ÄVEN: Imtechs moderbolag vill sälja

 

Den tyska delen av Imtech har haft ekonomiska problem under lång tid. Dessutom, eller kanske på grund av, så finns beskyllningar om bland annat mutor i Tyskland och dessutom menar en del att problemen med att hålla tider med bygget av den nya storflygplatsen i Berlin beror på just Imtech Germany. Även i Spanien, Storbritannien och i Holland har företaget problem.

 

 

Det sägs att Imtech Nordic har ett bra resultat, men samtidigt sägs i koncernens halvårsrapport att Imtech Nordic också är en del av problemet för hela koncernen. Den nordiska delen har totalt runt 5000 anställda. I Sverige är det runt 1700 elektriker.

 

 

De fackliga representanterna ska nu få information från koncernledningen.
– Jag vet inte riktigt hur läget är. Vi ska nu få en första information om vd för Imtech Nordic. Sen ska vi ha ett styrelsemöte längre fram, säger Bengt Thunholm, som inte avfärdar talet om att företaget kan komma att säljas.

 

 

Nån direkt oro ute bland de anställda ser han inte i dag, men frågan är vilken reaktionen blir om det blir förändringar.
Nyligen beslutade dessutom Imtech Eltekniks VD Fredrik Sederholm att lämna bolaget för att gå till hissbolaget Mankan Hiss. Någon ny vd är inte utsedd.

 

 

Per Eklund