[artikelintro]Arbetsmarknadsparternas egna försäkringsbolag Afa hanterade cirka trehundrasjuttiotusen ärenden under 2014 som gav 6,7 miljarder till sjukskrivna, arbetsskadade och föräldralediga löntagare. Det motsvarar lite drygt 37 miljoner kronor om dagen. Elektrikerförbundets medlemmar har fått 85 miljoner i ersättningar under 2014. Ändå missar många medlemmar att begära ut pengar från försäkringar.[/artikelintro]

 

Större delen av arbetsmarknaden är reglerad av villkor via kollektivavtal, dessa innehåller även regler om kollektiva försäkringar gällande ersättning vid sjukdom, arbetsskador, föräldraledighet, arbetslöshet, pension och dödsfall.

 

SE ÄVEN: Så här mycket utbetalades från olika försäkringar (pdf-dokument öppnas i ny flik/nytt fönster)

 

Runt 4,5 miljoner löntagare är försäkrade via Afa. Gunilla Andrésson, skadereglerare vid Afa, föreläste vid Elektrikerförbundets försäkringskonferens i Eskilstuna den tjugoförsta maj. Hon berättade om bolagets olika försäkringar och hur många ärenden och utbetalningar företaget hanterar.
– Fortfarande missar många löntagare berättigade ersättningar, framförallt när det gäller premiebefrielse vid föräldraledighet, säger Gunilla Andréasson.
Reklamkampanjerna från LO har dock skapat en större medvetenhet och anmälningarna har därför ökat vilket även syns i statistiken. När det gäller Afa´s utbetalningar inom Elektrikerförbundets olika avtalsområden, har bolaget under 2014 totalt betalat ut cirka sjuttio miljoner kronor i ersättning, räknar man in premiebefrielsen landar det på runt åttiofem miljoner. Vissa ersättningar har minskat under 2014, bland annat ersättningarna från avgångsbidragsförsäkringen (AGB), detta beror på en bättre konjunktur med lägre arbetslöshet under 2014 än 2013.

 

Hans Andersson

 

 

SE ÄVEN: Så här mycket utbetalades från olika försäkringar (pdf-dokument öppnas i ny flik/nytt fönster)