[artikelintro]Debatt[/artikelintro]

Tänk om varje företag som hade en arbetsplatsolycka förbjöds att göra vinst det året och nästkommande. Denna tanke delade en kamrat med oss, och det är en mycket intressant sådan.

En enda arbetsplatsolycka kan kanske tyckas lite väl hårt. Det finns faktorer som inte ens en riskanalys kan förutse, men de gånger då företaget uppenbarligen brustit, och någon skadas eller dör på grund av detta, hade inte påföljden då varit motiverad?

Det som driver kapitalet framåt är tveklöst och uteslutande avkastning på insatt kapital. När detta kommer före vår säkerhet så är människovärdet snart inte värt namnet. Och det är vår plikt som medmänniskor att värdera varandra högre än ett avkastningskrav.

Tänk om varje företag som hade en arbetsplatsolycka med sjukfrånvaro dömdes att betala ut vinsten de gjort på bekostnad av medarbetarens hälsa, till den medarbetaren. Och resten till det allmänna.

Tänk om varje företag som hade en arbetsplatsolycka med dödlig utgång dömdes till offentlig ursäkt, och familjen kompenseras med vinsten de gjort på bekostnad av ett människoliv.

Först då hade vi sett en säkerhetskultur värd namnet. Ta det som driver dem, när de tar det som driver oss.

Johan Spontòn och Rasmus Åkesson,

Linjemontörer än så länge i livet.