Arbetssjukdomarna fortsätter att öka, i första hand orsakade av psykosociala problem. Dödsolyckorna har också ökat något. Samtidigt minskar antalet arbetsolyckor.
Det visar Arbetsmiljöverkets genomgång av anmälda arbetsskador under 2014.

 

LÄS ÄVEN:
Oroande fakta – många elever jobbar med spänning på praktiken
Flera åtgärder diskuteras

 

– För första gången är sociala och organisatoriska faktorer den vanligaste orsaken till kvinnors arbetssjukdomar. Det behöver arbetsgivarna ta på största allvar, säger Ann Ponton Klevestedt på Arbetsmiljöverket.
De har gått igenom alla anmälningar som gått Försäkringskassan.
Antalet anmälningar av arbetssjukdomar har ökat under 2014 för femte året i rad. Ökningen är större bland kvinnor än bland män. Anmälda arbetssjukdomar är vanligare bland kvinnor än bland män.

 

För elbranschen har både antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och antalet anmälda arbetssjukdomar minskat från 2013 till 2014. (Se artikel här bredvid.)
40 procent av de anmälda arbetssjukdomarna har orsakats av belastningsfaktorer och andelen är högre bland män än bland kvinnor. Belastningsfaktorer är en sammanfattande benämning för tunga lyft eller arbetsställningar och rörelser som är ensidiga och ansträngande.

Organisatoriska eller sociala faktorer är den näst vanligaste orsaken till arbetssjukdom och ligger bakom var tredje anmälan.
Bland kvinnor ligger dessa faktorer bakom drygt 40 procent av anmälningarna. Dessa anmälningar har ökat med drygt 70 procent sedan 2010 och är bland kvinnor nu den vanligaste orsaken till anmälan om arbetssjukdom.

 

 

De tre näringsgrenarna vård och omsorg, offentlig förvaltning och försvar samt utbildning ligger högst när det gäller antalet anmälningar per 1 000 förvärvsarbetande orsakade av organisatoriska och sociala faktorer.
Anmälningar av arbetsolyckor med sjukfrånvaro har år 2014 minskat jämfört med året innan. Även i förhållande till hur många som arbetar är detta en minskning, och trenden att arbetsolyckor med sjukfrånvaro ökar, är därmed bruten.
Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland arbetstagare och egenföretagare är fortfarande vanligare bland män än bland kvinnor.
Bland kvinnor är fallolyckor vanligast bland arbetsolyckorna, bland män förlorad kontroll över till exempel handverktyg.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

 

Arbetsskador 2014

År 2014 anmäldes totalt 115 600 arbetsskador till Försäkringskassan, där av cirka:
· 31 000 arbetsolyckor med sjukfrånvaro (kvinnor 13 000, män 18 000)
· 61 300 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (kvinnor 34 400, män 26 900)
· 12 000 gällde arbetssjukdomar (kvinnor 7 200, män 4 800)
· 10 000 olyckor på väg till eller från arbetet
· 53 arbetsolyckor med dödlig utgång

 

 

LÄS ÄVEN:
Oroande fakta – många elever jobbar med spänning på praktiken
Flera åtgärder diskuteras