• – Vi fortsätter att ställa frågorna om arbete med spänning och strömgenomgång, säger Mikael Sjöström.Foto: Magnus Kindmark

Nästan en tredjedel av eleverna får jobba med spänning på. Flera drabbas av strömgenomgång, men få uppsöker läkare.
Det konstateras i en första enkät bland 175 elever på skolor i Göteborgsområdet.

 

LÄS ÄVEN:
Flera åtgärder diskuteras
Fler mår dåligt på jobbet

 

– Det började med att en lärare berättade att en elev fått ström genom kroppen på sin praktik, berättar Mikael Sjöström.
Då började Mikael ihop med de andra informatörerna i Göteborg att fundera på om det kunde vara fler elever som jobbat med spänning och fått ström i kroppen.
– Man får ju inte jobba med spänning överhuvud taget.
I de fortsatta träffarna med årskurs tre ute på skolorna i Göteborgsområdet, så ställde Mikael och hans kollegor frågor om eleverna har jobbat med spänning och om de drabbat av strömgenomgång och om de i så fall uppsökt läkare.
Resultatet blev mycket anmärkningsvärt.

 

 

Av de 175 eleverna skolinformatörerna träffade, hade 56 elever jobbat med spänning på. Elva elever hade drabbats av strömgenomgång och bara två av dem hade uppsökt läkare.
– Jag tycker det är skrämmande att våra skolelever får lov att jobba med spänning på praktiktiden. Sen vet vi inte om eleverna inte kände till det eller att företaget tvingade dem. Man hoppas att det är olyckshändelser, säger Mikael.

 

Vad gör ni nu?
– Vi fortsätter att ställa frågorna vid de fortsatta skolinformationerna. Det behövs en större överblick.

 

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

 

LÄS ÄVEN:
Flera åtgärder diskuteras
Fler mår dåligt på jobbet