• Det var den här typen av blockerade utrymningsvägar som fick Elektrikernas skyddsombud att kräva förbättringar på Mall of Scandinavia. Foto: Privat Foto:

Efter att Arbetsmiljöverket övervägt ett föreläggande mor Peabs verksamhet på bygget Mall of Svandinavia i Solna har Peab beslutat om nya riktlinjer.

– Särskilda ronder på utrymningsvägarna två gånger per dag. Eventuellt material som hindrar utrymning ska omedelbart tas bort av underentreprenör. OM det inte sker ska vit utfärdas.

– Dörrar för utrymning ska kontrolleras vid skyddsronderna

– Speciella utrymningsvägar installeras i stället för roterande grindar.

– Ett alarmsystem införs efter att man gjort studiebesök på Nya Karolinska.

Det är några av de åtgärder som Peab meddelat till Arbetsmiljöverket att de ska åtgärna på storbygget Mall of Scandinavia.

I en så kallad 6 6 A-anmälan i slutet av maj aktualiserade Elektrikerförbundets skyddsombud flera olösta problem på Mail of Scandinavia. Det gällde bättre skyltning av utrymningsvägar, ett utrymningslarm och ett brandlarm installerat, ökade resurser och utbildningar.

Någon vecka senare kom krav från Arbetsmiljöverket till Peab om hur de löser problemen. Arbetsmiljöverket övervägde då ett föreläggande mot Peab.

I Peabs svar låg bland annat de punkter som finns ovan.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se