• Rött kort. Under centrala representantskapets första dag gjordes denna markering om hur internationella fotbollsförbundet Fifa agerar inför de kommande VM-slutspelen. Två timmar senare kom informationen om att Fifa:s ordförande Sepp Blatter beslutat avgå från sin post.Foto: Per Eklund Foto: Per Eklund

  • – Det är runt 1000 lärlingar som får jobb i vår bransch av de cirka 3000 elever som utbildas varje år och vi måste bli bättre på att nå dem med information om vad vi kan hjälpa till med när de kommer ut på arbetsplatser, sa Per-Ola Nilsson från Skåne. Foto: Per Eklund

  • Niklas Nilsson Foto: Per Eklund

  • Soran Ismail talade om rasism och hur vi reagerar i vardagliga situationer. Foto: Per Eklund

Ett livaktigt möte, menade flera ledamöter, när centrala representantskapet, CR hade sitt vårmöte på Runö i början av juni.

Det blev debatter i flera frågor som hade att röra med förtroendevaldas ersättningar och avgifter.

Centrala representantskapets vårmöte är en form av årsmöte, där man tar beslut om förra årets ekonomi och liknande. Det är också ett möte för att diskutera frågor som förbundsstyrelsen hänskjutit till CR och motioner från medlemmar.

Två av dessa frågor blev livligt diskuterade. Frågan om vilka arvoden som ordförande för representantskapet ska ha och hur medlemsavgiften ska beräknas för förtroendevalda som är lediga från sitt vanliga jobb och får ersättning från förbundet.

Frågor om huruvida förtroendevalda inte ska förlora på att jobba fackligt, men heller inte tjäna extra på det. Det blev en livaktig debatt, där många deltog. Det här är demokrati, menade flera ledamöter. Livlig diskussion och högt i tak.

Hur blev besluten? Inga extra arvoden till mötesordförandena och medlemsavgifterna måste utredas noggrannare.

Per-Håkan Waern tog i sitt inledningstal upp kraven på bättre arbetsmiljö.

– Våra värderingar tvingar oss att ha nolltolerans. Det finns inget annat. Regeringens beslut är rätt steg i rätt riktning men för oss är det för dåligt.

Till mötet kom också komikern Soran Ismail samt Niklas Nilsson från Expo. Nilsson hade en genomgång över Sverigedemokraternas väg från nazistgrupp till riksdagsparti, och de ideologiska tankarna som levt kvar under resan.

Soran Ismail pratade om hur vi reagerar och agerar i vardagen runt frågor om invandring och om olika grupper i samhället.

– Det är en jättestor miss att kalla någon rasist. Det är klart att det kan finnas någon enstaka rasist, men problemet är att det finns rasism. Det är så lätt att vara självgod. Om man vill ha mindre rasism måste man hela tiden kämpa emot sin hjärna, sa han.

Han talade också en del över vem som bestämmer över vad vi kallar folk, företeelser och saker. Uttryck som hora, neger, svartskalle och liknande. Soran Ismail menade att det alltid måste vara den person som blir kallad något som måste få avgöra om det är kränkande eller inte.

Under mötet jobbade deltagarna i grupper också med hur det fackliga arbetet ska bedrivas på arbetsplatserna.

– Vi måste kunna möta och bemöta människor där de finns, i skolan och på arbetsplaster, sa Per-Ola Nilsson, verksamhetsledare verksamhetskrets 8, som ledde arbetet.

CR i korthet

Underskottet 2014 blev 3,5 miljoner. Detta efter ett kassatillskott på 24 miljoner när Elektrikerna sålde sina andelar i EUU samt en återbäring från Folksam. Resultatet blev bättre än budget.
Medlemsantalet har minskat från 20022 medlemmar vid årsskiften till 19962 aktiva den sista maj.
Cirkelledararvoden för ATL ska samordnas. Frågan utreds och beslutas på CR i november.
En motion att i någon form återuppta kollektivanslutningen avslogs.

Fyllnadsval:
1: e Suppleant förbundsstyrelsen för Roger Persson VK 8: Per-Ola Nilsson VK 8.
2: e Suppleant förbundsstyrelsen för Roger Persson VK 8: Anders Nilsson VK 8.
2: e Suppleant förbundsstyrelsen för Mikael Karlsson VK21: Juha Nieminen VK 21.
1: e Suppleant förbundsstyrelsen för Jan Ericson VK 28: Erik Wikström VK 28.
2: e Suppleant förbundsstyrelsen för Jan Ericson VK 28: Sven Ericsson Sundström VK 28.