[artikelintro]Fem personer avled på grund av el under 2014. Dock inga yrkespersoner.
Fortfarande är det strömgenomgång som är den vanligaste orsaken, men samtidigt kan man nu se en trend där andelen olyckor med strömgenomgång minskar.[/artikelintro]

 

LÄS MER:
Drabbad av strömgenomgång – ”Jag fick sparka mig loss”
Akuta och kroniska skador
Tre av tio elektriker drabbas varje år
Nya rön om strömgenomgång

 

 

Under 2014 inrappporterades 23 elolyckor med yrkespersoner som medfört sjukdagar. Av dessa konstaterar man att 14 berodde på arbetsfel och 9 berodde på tekniskt fel. Det har varit en radikal minskning sen 2013, då det var sammanlagt 41 elolyckor som ledde till sjukskrivning.
Olyckorna 2014 skedde i sju fall i gruva eller industri, nio fall vid elnät/elförsörjning.

 

Under de senaste fyra åren har antalet elolyckor totalt som orsakat sjukskrivning minskat radikalt. Framför allt är det olyckor orsakade av strömgenomgång som minskat. Fortfarande är det ”lekmän i arbete” som är den grupp som drabbas mest vad gäller olyckor som leder till sjukskrivning. Under fjolåret drabbades 23 elyrkesmän, edan 32 lekmän i arbete som drabbades.
Under 2014 dog tre personer vid järnvägen.

 

Trafikverket erkänner nu att det var först under 2014 som de började arbeta med elrelaterade säkerhetsfrågor kvid järnvägen.
– Vi ska vara självkritiska och säga att tidigare har vi inte jobbat med det här på ett systematiskt sätt alls. Så vi har mycket historisk skuld vi ska ta tillbaka här nu, säger Tommy Jonsson, biträdande planeringsdirektör på trafikverket till Svt.

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

 

 

LÄS MER:
Drabbad av strömgenomgång – ”Jag fick sparka mig loss”
Akuta och kroniska skador
Tre av tio elektriker drabbas varje år
Nya rön om strömgenomgång

 

Fakta 2014

♦ Totalt antal elolyckor 344
♦ Totalt antal tillbud 227
♦ Främsta orsak – Strömgenomgång 84 procent
♦ Totalt antal omkomna 5 personer

Historisk statistik
♦ Omkomna skadade av el vid järnväg 1985-2014 222 personer
♦ Totalt antal omkomna av el 1898-2014 2266 personer

 

Exempel på olycka

(Ur Elsäkerhetsverkets rapport om elolyckor 2014)

 

Montör brännskadas av ljusbåge vid byte av kabelskåp
Vid ett planerat arbete för att byta ett kabelskåp skulle montören demontera de anslutna kablarna.
Innan arbetet påbörjades hade han kontrollerat att driftspänningen var bortkopplad.
Kontrollen gjordes på kabelskåpets fasskenor och på kabeln genom att mäta i det för ändamålet avsedda hålet i det isolerade anslutningsdonet. Den sista kabeln var dock spänningssatt genom bakspänning och frånkopplad i kabelskåpet genom ett frånkopplingsdon. Spänningen indikerades inte då hålet för spänningskontroll i anslutningsdonets beröringsskydd hade för liten diameter i förhållande till spänningsprovarens mätspets.

 

Montören demonterade beröringsskyddet på kabeln och då kom kabelparterna i kontakt med varandra och orsakade kortslutning och därmed en ljusbåge som brännskadade montören på handen.

 

Av utredningen framgår att det fanns brister i alla led vad det gäller planeringen och genomförandet av arbetet. Vidare framgår att säkerhetsåtgärder inte var utförda i tillräcklig omfattning. Ingen spänningslöshetskontroll utfördes på den aktuella kabeln efter att beröringsskyddet hade tagits bort. Spänningsprovarens mätspetsar var inte anpassade till mätningen med beröringsskyddet.