• Nödutgången är blockerad på grund av arbete, men ingen ny utrymningsväg är planerad. En dödsfälla, menar regionala skyddsombudet Nille Thorsell. Foto: Privat

 

Peab aviserade nyligen en förstärkt skyddsorganisation på Mall of Scandinavia.
Nu kräver ändå Elektrikerförbundets skyddsombud åtgärder från ledningen för att säkra arbetsmiljön.
Frågan är anmäld till Arbetsmiljöverket.

– Jag tror de på Peab gör ett bra jobb efter resurserna, men de måste få mer resurser. Det är samma problem som återkommer, säger Nille Thorsell, regionalt skyddsombud och arbetsmiljöansvarig i Elettan.

I en så kallad 6 6 A-anmälan under förra veckan aktualiserade Elektrikerförbundets skyddsombud flera olösta problem. Det gäller bättre skyltning av utrymningsvägar, ett utrymningslarm och ett brandlarm installerat, ökade resurser och utbildningar.

Nille Thorsell tar upp att det i Peabs säkerhetsfilm tas upp hur larmet fungerar.
– Problemet är att det inte finns något larm. De som arbetar på arbetsplatsen vilseleds och tror att det finns ett larm, säger Thorsell.

En annan aktuell fråga är att flera nödutgångar medvetet är blockerade för att det pågår arbete på andra sidan.
– Det är väl bra, men då måste man ju skylta om. Annars blir det ju en dödsfälla, säger Thorsell.
Han menar vidare att arbetsledningen har för dålig utbildning i skyddsfrågor.

För en tid sedan utökade Peab antalet ansvariga för arbetsmiljön.
– Det var bättre ett tag. Men problemet ligger högre upp i ledningen. Att lösa problemen på arbetsplatsen är som att torrlägga Medelhavet med en wettextrasa, säger Nille Thorsell.
Ledningen på Peab har svarat på skyddsombudens frågor under förra veckan, men skyddsombuden är inte nöjda. Därför har frågan gått vidare till Arbetsmiljöverket.

Per Eklund