Det finns i dag utbildningar på 26 skolor som i dag är knutna till ETG-Partner. Utbyggnaden började hösten 2011, efter att en skola i Nyköping drivits av branschen sen 2007.
Nu går man vidare i bygget.

Grunden för ETG är att eleverna ska få en så kvalificerad utbildning med prov att de inte behöver lärlingstiden, utan en elev med ETG-examen blir direkt en förstaårselektriker.
De första färdiga eleverna på ETG-skolor utanför Nyköping blev klara för ett år sedan.
De 26 ETG-partnerskolorna ligger främst i mellersta och södra Sverige. Bara fyra av skolorna finns norr om Dalarna.
– Nu tar vi nästa steg och bildar fyra regioner, för att lättare kunna sköta fotbildningen lokalt för lärare, berättar Jonas Andersson, vd för ETG Sverige.

Fortfarande finns det ingen ETG-skola i Stockholmsområdet.
– Men Eio i Stockholm vill ha en branschrekommenderad utbildning, säger Jonas Andersson.
Han säger också att man nu för diskussioner med skolor i Stockholm om att bli en del av ETG-Partner. Till hösten kommer minst en skola i Stockholmstrakten in i verksamheten.
Vilken skola det blir är ännu inte offentligt.

Efter förra årets första kull, där 70 procent klarade ETG-certifikatet, ska högskolan i Malmö utvärdera utbildningen.
– Vi kan inte bara producera elever som gör enahanda arbetsuppgifter. Jag menar att våra elever är med självgående. Det är yrkesutbildning på riktigt. Nästan 99 procent av de elever som klarade ETG-examen fick jobb direkt, säger Jonas Andersson.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se