• 15 regionala skyddsombud som nästa alla verksamhetskretsar i Sverige som nu ska hem och bygga nätverk med skyddsombuden i området. Foto: Per Eklund

  • Foto: Per Eklund

  • Ola Nilsson från Prenad i Helsingborg och Nille Thorsell från K4 i Stockholm menar att de som skyddsombud hittills allt för mycket från släcka bränder, i stället för att jobba förebyggande. Foto: Per Eklund

  • – Kul att få vara med på resan, säger Lisbet Murath om arbetet med att skyddsombuden ska kunna bygga nätverk för att få mer stöd. Foto: Per Eklund

– Vi måste ta hand om våra skyddsombud, säger Jimmy Åström, arbetsmiljöansvarig på förbundskontoret.

 
Nu försöker man inom Elektrikerförbundet skapa bättre förutsättningar för skyddsombud att arbeta. En ny bok om säkerhetskultur och ambitioner att bygga nätverk för att ta tillvaka skyddsombudens kunskap.
Att vara skyddsombud kan vara tufft. Ofta är man ensam att jobba med arbetsmiljöfrågor. Inte bara bland arbetskamraterna, ibland är man den ende på företaget som bryr sig.

 
Skyddsombuden har ju ändå en viktig uppgift att vara kunskapskälla och pådrivare. Ansvaret för arbetsmiljön ligger alltid på företaget i första hand.
Inom Elektrikerförbundet känner många skyddsombud att man ofta får städa upp i efterhand. Speciellt regionala skyddsombud kommer ut till arbetsplatser där arbetsmiljön är under all kritik, och tvingas stänga arbetsplatsen för att få till stånd en dräglig arbetsmiljö. Skyddsombudens uppgift blir att släcka arbetsmiljöbränder, inte att delta i att skapa en bra arbetsmiljö.
– Hade man bjudit in oss i ett tidigare skede hade skyddsombudsstoppet kunnat undvikas. Varje stopp är ett misslyckande. Målet är noll skyddsombudsstopp, säger Nille Thorsell, regionsla skyddsombud och arbetsmiljöansvarig inom Elettan.

 

Nu vill Elektrikerförbundet bygga upp nätverk för skyddsombud, för att stärka dem i deras arbete och se till så man kommer in i ett tidigare skede.
– Vi har kommunikationsproblemen. Vi har inte koll på vilka som är arbetsmiljöansvariga i verksamhetskretsarna. Vi måste börja där, säger Nille Thorsell.
Nyligen samlades ett 15-tal regional skyddsombud för att diskutera hur man bygger nätverk av skyddsombud i hela landet. I utbildningen ingick också kunskapen att kommunicera.
Tanken är att skyddsombud inte ska behöva jobba ensamma, även om de är ensamt skyddsombud på företaget, utan att de ska ha ett nätverk av skyddsombud man har kontakt med. Dels nätverk på lokal nivå, dels nationellt.
– Väldigt fint helt nytt koncept att bygga nätverk. När detta satt sig kommer detta bli bra. Gör om, gör rätt. Tror starkt på det, säger Ola Nilsson, huvudskyddsombud på Prenad i Helsingborg och regionalt skyddsombud.

 
Med sig i arbetet har man en helt ny skrift om hur skyddsombuden inom Elektrikerförbundet kan jobba för en bra säkerhetskultur, som precis lämnat tryckeriet.
Författare till boken och utbildare för de regionala skyddsombuden är Lisbet Murath.
– Jag är förvånad över att fackföreningsrörelsen utser skyddsombud och inte ser dem som en resurs som man ska hålla samman och ska jobba ihop med. Var är och en får sköta så själv. Jag blev så glad när Pelle Waern presenterade en annan syn, där man ser skyddsombuden som en resurs. Lite kul att det är det lilla förbundet som tar det här stora steget, säger Lisbet Murath.

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se