• Niklas Strömberg fick grönt kort. Han klarade yrkesprovet vid Lugnetskolan. Foto: Tomas Nyberg

  • – Bakmaskinen gick i golvet och elutaget likaså. Jag var åtta år och satt på golvet när elektrikern kom och såg alla prylar. ”En sån här ska jag bli när jag blir stor. Nu står jag här”, berättar Sofia som är den enda tjejen på elprogrammet i Falun. Hon är inte riktigt klar med allt i skolan och måste komplettera matten nästa år. Hon håller på med motorstyrningen och ska göra den stora väggen veckan efter, men får alltså ingen ETG-examen. För här är kraven hårda. Godkänt på alla praktiska prov och godkänt i alla ämnen, annars får du inte din examen. Men Sofia ska bli elektriker. Det har hon vetat sen hon var åtta år. Foto: Tomas Nyberg

  • – Det här är lika nytt för oss som för eleverna. Det ör lika tufft för vår del, säger Sven-Erik Ehlis. Foto: Tomas Nyberg

  • – Det är bra utbildning. Stor chans att få jobb, säger Niklas Strömberg, till höger, som redan har klart med jobb efter skolan. Erik Andersson vill helst bli industrielektriker men har inte hittat något jobb ån. Foto: Tomas Nyberg

  • – Det är en fas borta, ropar plötsligt Niklas. Äsch jag har lagt sista fasen på fel säkring. Foto: Tomas Nyberg

  • Det är stressigt, säger Patrik Pettersson. Foto: Tomas Nyberg

– Så där. Jag tror jag ska hinna klart. Bara programmeringen kvar.
Niklas Strömberg gör klart det sista av det stora yrkesprovet han jobbat med i tre dagar. Dagen efter ger branschens kontrollanter honom grönt kort.
– De har gjort det bra. Det gäller att läsa instruktionerna, säger läraren Sven-Erik Ehlis.

På Lugnetgymnasiet i Falun har man sen tre år en förändrad Elutbildning. Genom att man ingår i ETG-parter har utbildningen förändras och blivit tuffare. I praktiken betyder det för eleverna att de kan gå ut som förstaårselektriker, i stället för de 1600 timmars lärlingstid, som regelverket annars säger de ska göra innan de är färdiga.
Niklas Strömberg har i tre dagar kämpat med en vägg med elcentraler, belysning, kabelstege, larm och annat. Utan hjälp från lärare ska eleverna självständigt klara provet utifrån en skriftlig instruktion och en plastlåda med elmaterial. Veckan efter ska de ta sig an en motorstyrning, där de själva ska göra ritningar utifrån en instruktion om vad som ska lösas.
Det får inte vara något fel när det gäller säkerhet. Är det fel, så blir det underkänt. På det övriga kan det få ha något fel. De får inte göra något omprov, utan då blir det att gå som lärling på ett företag.
– De kan slippa lärlingstiden. Det är det de ska bevisa. De ska kunna göra jobbet helt självständigt. Det är jättestor press på dem, säger läraren Sven-Erik Ehlis.

För att bli godkänd måste eleverna också ha godkänt i alla ämnen i skolan.
– Det är rätt kört om man inte har matten, för ellärans skull, säger Niklas.
Dagen efter kommer två kontrollanter från branschen och besiktar elevernas arbete, dels en från Faluföretaget Henningssons el och dels kommunens elchef. Niklas får godkänt.

Jobbet på väggen som är det tuffaste jobbet för att bli godkänd, är uträknat att det ska kunna göras på 19 timmar enligt ackorsprislistan, ATL. Eleverna har fem extratimmar på sig vid provet. Det blir tre hela arbetsdagar.
– Det har rullat på bra, men det är en del man inte gjort förut, säger Erik Andersson, som står vid en annan vägg.
Niklas som tagit en paus, sitter och kollar på Eriks arbete.
– Det mesta har man gjort på praktiken säger Niklas Strömberg.
Han tycker det är skönt att slippa lärlingstiden och gå ut som ettårselektriker direkt. Efter skolan har han klart med jobb på Cone Cranes i Borlänge.
– Det blir väl lite olika arbetsuppgifter. Mest service tror jag.

Erik Andersson vill helst söka sig mot jobb som industrielektriker. Han har sökt några jobb, men än inte fått något napp.
– Det är roligare med grövre grejer än finliret, säger Erik.
Läraren Björn Markus kommer förbi och kommenterar en av eleverna som lämnat en en meter lång kabelbit.
– Den här kostar 200 kronor. Jag har försökt tjata om hanteringen av material en hel del. Det får inte vara för mycket spill. Det är hela tiden pengar vi hanterar. Materialhanteringen ska vara som mot kund, säger läraren Björn Markus,

Totalt kostar allt material för yrkesprovet nästan 300 000.
Av 14 elever i klassen är det tre som redan har klart med jobb i elbranschen efter skolan är slut.
– Efter skolan ska jag ha en veckas semester, sen kör jag, säger Niklas.
Av de 14 eleverna på elprogrammet är det tio som gör ETG-provet, och alltså har chansen att komma ut som färdiga elever.
– De andra gör väggen som ett gymnasiearbete. Det är ett frivilligt val, berättar Sven-Erik Ehlis.

ETG-partner

2007 startade branschens parter, Elektrikerförbundet och arbetsgivarorganisationen Eio, ETG-gymnasiet i Nyköping. Några år senare bildades ETG-partner, där kommunala och privata gymnasieskolor kan bli delaktiga. Totalt är det i dag 26 skolor i Sverige som knutna till ETG-partner.

Förutom den utbildning som vanliga skolor med elprogram, så läggs en del ytterligare in i ETG-skolorna. Den lärlingstid på 1600 timmar bakas in i gymnasietiden.

Elprogrammet på Lugnetskolan i Falun har varit en del av ETG i tre år, och de elever som nu går ut är de första som kan bli färdiga elektriker redan när de tar studenten.

En förstaårs-elektriker har 16781 kronor i minimilön. En lärling har 13 394 de första 720 timmarna, som är en prövotid. Resten av lärlingstiden har de 15 511 kronor i månaden.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se