• – Det är viktigt med skolinformation. Om vi får in det direkt i skolan vad som inte är OK att göra, så förändras mycket. Både när det gäller elsäkerhet och fallrisker är det för mycket ”Jag ska bara”, säger Ola Nilsson, huvudskyddsombud på Prenad i Helsingborg. Foto: Per Eklund

  • Foto: Per Eklund

 

Han tycker det är för mycket av ”Jag ska bara” på arbetsplatserna. – Man skulle kunna minimera hälften av olyckorna, säger Ola Nilsson, huvudskyddsombud på Prenad i Helsingborg. Det är rutinerna i vardagen som Ola vill förändra. Han talar om konservatism och skygglappar.

Det mesta av Olas fritid tillbringar han på fotbollsplanen eller i innebandyhallar. Han är domare i båda sporterna och i innebandy håller han till i allsvenskan.
– Jag siktar på att komma upp i SSL.
På jobbet är han ledande montör på Prenad i Helsingborg, där han arbetat i15 år. Kom direkt dit från skolan. Han är huvudskyddsombud på jobbet och nu också regionalt skyddsombud i verksamhetskretsen VK 8 i Skåne/Blekinge.

Ola reagerar på att många arbetskamrater allt för ofta tar fram Alfons Åberg-citatet ”Jag ska bara”.
– Att få väck det är en stor uppgift. Även om man har tiden orkar man inte gå trapporna ner och slår av strömmen. ”Jag ska bara stå på den här kabeltrumman”, kan man säga. Man ser det hos medarbetare och hos arbetsledare. Man skulle kunna minimera hälften av olyckorna, säger Ola Nilsson.
Du jobbar på ackord och har ackordskurser. Hur ser du på ackordets påverkan på arbetsmiljön?
– Man tror att ackordet stressar på, men det är tvärtom. Man har helt annan koll på bygget, när man kör på ackord. Börjar man tänka som ackordare, så förbättrar det arbetsmiljön.

Du ska börja jobba som regionalt skyddsombud. Hur ser du på det?
– Det är ett jättestort jobb att göra som regionalt skyddsombud. Behövs mer sammanhållning speciellt över gränsernas, ett samarbete mellan facken. Jag vill kunna åka ut tillsammans och ha en enad front. Det finns jättemycket att göra på småfirmor.

Vilket är det största arbetsmiljöproblemet annars?
– Det är damm som är det största problemet.

 

Fakta: Regionalt skyddsombud, RSO

Regionalt skyddsombud arbetar över ett regionalt område. Inom Elektrikerförbundet i första hand inom en verksamhetskrets. Det kan också verka i flera verksamhetskretsar.

Uppgiften är att stötta lokala skyddsombud, stötta företag och vara skyddsombud där det saknas.
Deras verksamhet finansieras till en del av statliga medel, men fackförbundet skjuter till en del. Från LO har man krävt ökade anslag till det arbete som Regionalt skyddsombud genomför.
Inom Elektrikerförbundet, så nominerar varje verksamhetskrets, VK, personer till att bli regionala skyddsombud. Därefter är det förbundsstyrelsen som utser.

 

Fakta: Ola Nilsson

32 år
Arbetar: På Prenad i Helsingborg
Skyddsombud och regionalt skyddsombud
Familj: Sambo Anette och bonusbarn.
Fritid: Domare i allsvenskan i innebandy och i fotboll
Bor: I marklägenhet i Bjuv två mil utanför Helsingborg

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se