Ja, då har du årets fjärde nummer av Elektrikern i din hand. Ett litet tjockare nummer än vanligt, med rätt så mycket annonser. Faktiskt det tjockaste numret vi gjort av Elektrikern.
Det har naturligtvis en viss betydelse att den stora Elfack-mässan närmar sig i Göteborg. En mässa med massor av ny teknik, men också en massa annat. Elektrikerförbundet satsar en hel del på att ha en del egna programpunkter, vad jag förstått. En massa seminarier, lockar även ner mig till ”Sveriges framsida”. Det ska bli intressant. Är ni på plats och vill något, får ni gärna höra av er. Det kanske kan bli tid för detta.
Tidningen innehåller två större reportage om att använda naturens energireserver. Dels om vindkraftutbyggnad, dels om att använda solljuset och locka in det i fönsterlösa rum.

Jag hittade nyligen ett 45 år gammalt nummer av Elektrikern som lovordade den nya fantastiska energikällan som då byggdes ut – kärnkraften.
”Det är alltså atomen som nu ska ta över kraftproduktionen inom ett stort område i Sverige. Det kommer också att bli den framtida energikälla som vi har att lita (till) då tillgångarna av olja och kol sinar.”, skrev artikelförfattaren A. G-son Öfwerström, som sen förklarade hur klyvningen av atomer gick till.
Andra infallsvinklar på kärnkraften kom senare, inte minst efter olyckorna i Harrisburg och Tjernobyl.

Energifrågorna har ju alltid lockat till debatt. Vattenkraften, kärnkraften och vindkraften upprör var för sig en hel del människor. Andra visar på behoven för att ge arbetstillfällen. All energiutbyggnad ger ju jobb, och en den av industrin är ju i behov av mycket energi.
Utbyggnaden av vattenkraften la en hel del värdefull natur och till och med hela byar under vatten. Många oroas över att vindkraften ska störa både människor och djurliv. Men det är ändå ett sätt att utnyttja naturens oändliga krafter. För min del ser jag kärnkraften som ett större problem, med tanke på vad vi lämnar över till våra barn och barnbarn.
Mycket av materialet i det här numret handlar om arbetsmiljön. Det är viktiga frågor.

Hur reagerar vi när det där telefonsamtalet kommer om att något allvarligt hänt på jobbet?, undrar Christer Karlsson, vd på ett elföretag i Stockholm. En fråga som nog många borde ställa sig. Inte minst efter olyckor och byggföretagens brist på ansvar för utrymningsvägar som skyddsombud pekat på ett antal gånger. Vi borde alla få vara trygga på jobbet så att vi kan åka hem friska efter jobbet varje dag.
Trevlig läsning!

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

Tummen upp:
För solens läkande kraft i trädgården.

Tummen ner:
För de personer som står bakom båtresorna över Medelhavet, där flyktingar drunknar i tusental.