Företagen bör utveckla sitt sociala engagemang så att den även omfattar personalen i samma utsträckning som olika filantropiska engagemang.

Med uppoffringar och sociala insatser kan man hjälpa enskilda medarbetare som har en nedsatt arbetsförmåga att hitta nya arbetsuppgifter eller klara av nya utmaningar i företagen.

Företag som ökar dessa insatser för sin personal kan få minst lika mycket positiv publicitet som de erhåller vid andra sociala hjälpinsatser.

De senaste tio till tjugo åren har marknadsavdelningarna inom olika företag insett den emotionella betydelsen av att koppla samman sitt varumärke med olika sociala insatser i vårt närområde och i världen.

Det kan handla om miljöinsatser i tredje världen till den lokala barnorganisationen. Välgörenhetsgalorna avlöser varandra på TV och storföretagen tävlar om vilket företag som kan skänka mest pengar till de behövande eller rädda flest träd i Amazonas djungel.

Via sociala medier kablas olika företag ut sitt budskap tillsammans med känslomässiga texter eller sammanhang. Det kan handla om en dagsaktuell händelse som berör många och som skapar ett stort genomslag i massmedia, det kan även handla om barn och människor som är utsatta runt om i världen.

Det blir nästan cyniskt när man synar denna marknadsföringskampanj från olika företag, visst kanske det finns en ambition om att göra skillnad och verkligen hjälpa människor, djur eller bidra med insatser till miljön, men den avgörande faktorn är med största sannolikhet att stärka företagets varumärke.

På sätt och viss förstår jag företagens strategier i den konkurrensbaserade värld vi lever i, de måste överleva och behålla sin ställning gentemot sina konkurrenter. Utifrån ett mer filosofiskt perspektiv blir det dock väldigt paradoxalt, framförallt när man börjar syna många företags sociala engagemang i ett bredare perspektiv.

Det gäller inte minst hur personal behandlas, men även hur produktion och andra mekanismer påverkar miljö och vår omgivning, utanför den regisserade reklamkampanjen.

Inte alla men många företag tar idag inte hand om sin personal som av olika anledningar har fått en nedsatt arbetsförmåga och inte är lika produktiva längre.

Dessa människor blir allt som oftast utrangerade och placerade utanför företagets trygga sociala sammanhang. Individer som är goda kollegor, har stor erfarenhet, kunskap och social förmåga sparkas ut med några enkla knapptryckningar, för att tillgodose resultaträkningen.

Ett socialt engagemang för de individer som har gått in i väggen, blivit sjuka eller av andra orsaker inte orkar med att prestera fullt ut i vinstmaximeringen kanske vore något.

Det kanske till och med kunde stärka företagets varumärke på samma sätt som nyplanterad regnskog eller gråtande barn.