Nu ska småföretagen i byggbranschen granskas. Det är Arbetsmiljöverket som startat ett treårigt inspektionsprojekt mot just mindre företag i byggbranschen som ofta jobbar som underentreprenörer.

Arbetsolyckorna inom bygg är nästan dubbelt så vanliga inom bygg som inom andra branscher. Dessutom inträffar många dödsolyckor, som uppmärksammats senaste åren. Ofta rör det sig om underentreprenörer i flera led och ofta rör det sig om utländsk arbetskraft.

– Den här utvecklingen ställer ökade och delvis nya krav för att arbetsmiljön ska vara säker för alla. Fokus i vår satsning kommer att vara de små byggföretagen med under femtio anställda. Det är ofta de som är underentreprenörer i byggprocessen,  säger Håkan Olsson, inspektionschef på Arbetsmiljöverket.

I år ska verket besöka 1200 mindre företag. Dessutom blir det en stor informationskampanj om nya regler som är kopplade till sanktionsavgifter.
– Bygg har alltid varit en viktig sektor i inspektionsverksamheten, men de senaste årens utveckling med bland annat ett ökat bostadsbyggande och flera stora infrastrukturprojekt gör att vi vill satsa extra mycket för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö på byggarbetsplatserna, säger Håkan Olsson.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet, fallolyckor från till exempel byggnadsställningar och ergonomi kommer att vara viktiga delar i inspektionerna av små företag. Statistiken visar att över hälften av alla arbetssjukdomar i byggbranschen under åren 2009-2013 orsakades av tunga lyft eller andra ansträngande arbetsrörelser.
En annan del i projektet är att inspektera i tidiga skeden av bygg- eller processen. Även större infrastrukturprojekt kommer att inspekteras, exempelvis tunnelbyggen och större vägbyggen.

Per Eklund